Pireezidantiin naannoo Somaalee haaraa Ahmed Abdi Mahammad eenyu?

Ahmad Abdii Sheik Mohaammad Image copyright Facebook/Axmed Cabdi

Maqaa Guutuun isaanii Ahmed Abdi Sheikh Mohamed akkasumas ammoo maqaa masoo Ilka-Asee jedhamuunis ni beekamu Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Somaalee isaan haaraan.

ALA Bara 1980 dhalatanii barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa Finfinneetti kana argamu Inistitiyuutii Edget kan hawaasa tajaajila addaa barbaadan barsiisutti baratanii bara 2009 eebbifaman.

Achiis bara 2012 Yuuniversitii Dirre Dhawaarraa gosa barnootaa Ikkonoomiksii fi Istaatistiksiitiin eebbifamaniiru.

Pirezidaanti Ahmed Abdi Seikh Mahammad bara 2012 erga eebbifamanii booda magaalaa Godee keessatti Qondaala Abbaa Taayitaa Galiiwwan ta'uun hojjetaniiru.

Isa booda bara 2014 Qondaala Abbaa Taayitaa Galiiwwanii kan magaalaa Jigjigaa ta'an.

Baruma kana keessa kantiibaa magaalaa Qabri Dahaar ta'uun muudaman.

Bara 2015 ammoo Daayirektara Diinagdee Ittaanaa kan Naannoo Somaalee Itoophiyaa ta'anii tajaailaniiru.

Duuba bara 2016 Hoogganaa Biiroo Diinagdee naannichaa ta'uun hanga ji'a sadiitti tajaajilanii booda gara damee bishaanii seenan.

Bara 2017 Yuuniversitii Baahirdaar irraa damee barnootaa Hooggansa Balaa 'disaster management' dhaan digirii lammaffaadhaan eebbifamaniiru.

Pirezidaanti Ahmad Sheikh Mahammad maatii horataniiru, dhiira 4 fi dubara 3 walumatti ijoollee torba qabu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata