Awustraaliyaatti naannoon 'New South Wales' hongee labsite

Skinny sheep feed on a parched farm in New South Wales Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Qonnaan bultoonni beeyladoota isaniif marga dhiheessuufillee rakkachaa jiru

Awustiraaliyaatti naannoon (state) baayyina uummataa guddaa qabdu, Niiw Saawuz Weels (NSW), guutummaan guutuutti hongeen itti hammaachuu angawoonni mirkaneessan .

Baha Awustraaliyaatti haga namni lubbuun jiru yaadatutti waqtiin kun waqtii hongeen itti hammaatedha.

Oomisha qonnaa biyyattii %25 gahu kan oomishtu naannoodhuma NSW tana. Guyyaa Roobiis naannoon tun ''hongee %100'' jedhamuun galmoofte.

Mootummaan naannoo fi federaalaa deeggarsa atattamaa Doolaara Ameerikaa miiliyoona 430 dhiyeessaniiru.

Maallaqni kunis qonnaan bultoota oomishni isaanii jalaa bade, rakkoo bishaanii qana, akkasumas nyaata beeyladootaaf deeggaruuf kan ooludha.

''Jiraataan New South Wales cufti roobni bicuullee taatu akka roobu fedha,'' jedhan Ministirri Primary Industries NSW Niall Blair.

Guyyaa Dilbataa Ministirri Muummee biyyattii Maalkoom Tarnibul, Awustraaliyaan ''biyya hongee'' taateetti jechuun akeekkachiisanii turan.

Adooleessa keessa safartuu roobaan milii meetira 10'tu NSw keessatti galmaahuu aangawoonni dubbataniiru. Ji'oota dhufanittis kan raagamu gogiinsa yeroo kaanirraa adda tahedha.

MM Tarnibul akka jedhanitti, qonnaan bultoonni hongeen ''qaama haala qilleensaa Awustiraaliyaa'' tahuu hubataniiru, haatahu malee deeggarsa barbaadus jedhaniiru.

Qonnaan bultoonni naannichaa fe'iisa marga horiif tahu tokkoof, haga Doolaara Awustiraliyaa 10,000 baasaa jirus jedhan.

Walakkaan naannoo ollaa kanneen akka Queensland hongee keessa jiru. Naannoleen Viktooriyaa fi Awustiraaliyaa Kibbaas hongeen miidhamaa jiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata