Baqattoonni Itoophiyaa Jibuutii jiran biyyatti deebi'uf oduu sobaa 'tamsaasaa jiru'

Baqattoota Itoophiyaa Jibuutii naannoo Arhiibaa jiran
Goodayyaa suuraa Baqattoota Itoophiyaa Jibuutii naannoo Arhiibaa jiran kaleessa qondaaltota waliin mari'atani turan

Oduu sobaa baqattoonni miidiyaa hawaasaa irratti gad-lakkisanin rakkadhe jedhe Imbaasiin Itoophiyaa Jibuuti jiru.

''Miidiyaa hawaasummaa irratti gadhiisu. Yoo dhaqne ilaallu hin jiru,'' jedhan Jibuutiitti Ambaasaaddarri Itoophiyaa Shaameboo Fitaamoo.

''Manaa fi qe'ee irraa buqqaanerraa jedhani nu waaman. Namnillee du'e jedhu. Yeroo deemnu soba.''

Hogganaan hawaasa Oromoo Jibuuti jiru, Naasir Mohaammad, hawaasni isaanii kana akka quba qabu himu.

''Miidhaan inuma jira garuu isaan ni heddummeessan. Du'e jedhani yeroo deemnu bakka san hin argannu irra guddaa.''

Guyyaa kaleessaa magaalaa Jibuutii bakka Arhiibaa jedhamutti baqattoota 4,000'tti tilmaamaman namoonni imbaasii, mootummaa Jibuutii fi bakka bu'oota hawaasaa waliin mari taasisani turan.

Eragasii booda garuu dargaggoonni 150'tti tilmaamaman baqataa miidhame du'e jedhani lafarratti harkisaa miidiyaa hawaasaa gubbaa kaa'uf waraabaa turan jedhu qondaalli Imbaasii Itoophiyaa.

Haa ta'u malee, name sun hin duune. ''Mucaa eda du'e poolisatu ajjeese jedhani deemnee ilaallee ture. Fayyaa qaba haakima jira malee,'' jedhu Obbo Naasir.

Kanaan rakkadhe kan jedhu Imbaasiin Itoophiyaa kana kana raawwatan warra biyyatti galuu fedhanidha jedha. Jarri oduu sobaa gadhiisanillee kanneeni jedhu.

Baqataan Indiriis Ismaa'el jedhamuufi bakka Arhiibaa jiru gaafanne immoo kana hordofee erga kaleessaa bilbila harkatti qabachuunillee rakkoo ta'u hima.

''Akkuma biyya keessatti kana dura mootummaan godhu, mootummaan biyya kanaa suuraafi viidiyoo kaasuu nu dhorkeera,'' jechuun Indiriis Mohaammad nutti himeera.

Akka inni jedhutti, baqattoonni achi jiran Jibuutii turuu hin barbaadan.

Haa ta'u malee, Imbaasiin dura warra qe'ee irraa buqqa'aan biyyatti galchuun isa booda kanneen galuu fedhan geessuuf yaada qabaachuu isaanii BBC'tti himaniiru.

Bakka jiranitti gargaarsi taasifamaa jira jedhanis baqattoonnii garuu gahaa miti jedhu.

Hanga yoonaa rakkoo gaafa Dilbata eegale dhalaten kan miidhaman malee kan du'an akka hin jirre qondaaltonni kuni himu.

Kanneen rakkoo kaasaniifi 40'tti tilmaamaman ta'an hidhamu isaanii Ambaasaaddarri himu. Mootummaan Jibuutii garuu asumatti akka turan yaada jedhu akka qabu dubbatu.

Galmee hanga ammaa Imbaasiin raawwaten baqattoonni 1,839 kan galmaa'an yoo ta'u isaan biyyatti galchuuf baabura eegaa jiraachu Imbaasiin ni hima.

Dhimma baqattoota deebisuu kana waajjira Ministira Muummee dabalatee kaanis hojjechaa jira.

Kanaan dura rakkoon akkanaa kaaniin raawwatus ammammoo ofiifuu raawwataa jirachuun isaanii rakkoo uumeera.

Torban muraasa dura viidiyoo sobaa miidiyaa hawaasummaa gubbaa tamsa'en halleellaan irratti raawwate ture.

Ammammoo baqattoonni Itoophiyaa biyyatti deebi'uf jecha wanta akkanaa waan raawwatanif nu haa obsan jedheera Imbaasichi.

Odeessa kana irratti dabalata