Itoophiyaa: Naannoo rakkisaatti dirooniin tajaajila wallaansaa eegaluuf

Diroonii xiyyaara nama malee Image copyright Getty Images

Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa biyyattiitti naannoo geejjibaaf rakkisaa ta'eetti tajaajila wallaansaa diroonii (xiyyaara nama malee balali'u) kennuuf filannoo teknooloojii gaggeessaa jiraachuu beeksise.

Teknoloojii diroonii kanatti fayyadamuun naannoolee tajaajila geejibaa argachuu hindandeenyee fi baadiyyaa gahuuf rakkisaa ta'aniitti talaallii, dhiigaafi qorichoota lubbuu baraaruuf oolan hanga kg5 ta'anii fi meeshaalee wallaansaa geessisuuf ni dandeessisa jedhameera.

Kana malees sababiiwwan akka lolaa fi walitti bu'iinsaatiin daandiin yoo cufame, qorichaa fi dhiiga atattamaan qaqqabsiisuuf akka gargaaran Ministirichatti Daarektarri teknolojii odeeffannoo fayyaa obbo Iyyoob Kabbadda eeruun EBCn gabaaseera.

Ministirichis torban ammaan dhufan keessatti filannoon teknolojii xumuramee bara haaraatti tajaajilicha eegaluuf qophii xumuruusaa itti gaafatamtichi ibsaniiru.

Kana malees ministirichi Siivil Aviyeeshinii, Ejansii Nageenya Odeeffannoo (INSA) fi qaamolee dhimmisaa isaanii ilaalatu kan biraa waliin haala hojiirra olmaa isaarratti marii taasisuus obbo Iyyoob ibseera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata