"Karoora Liyyuu poolisii naannoo Somaalee hiikkachiisuu hin qabnu" - Ministeera Ittisa Biyyaa

Meeshaalee waraanaa Image copyright Getty Images

Mootummaan federaalaa karoora Liyyuu Poolisii hidhannoo hiikkachiisuu hin qabu jechuun daarektarri olaanaa sab-qunnamtiifi indooktirineeshinii raayyaa ittisa biyyaa meejar jeneraal Mohaammad Tasammaa BBC'tti himan.

''Humni nageenyaa Federaalaa kaaayyoo humna addaa naannoo Somaalee hiikkachiisuu qabatee hin sochoone. Durumaanuu humni addaa akka leenji'uuf akka hidhatu kan godhe mootummaaa federaalaati'' jedhan meejar jeneraal Mohaammad.

Kana malees, humni addaa kun leenji'eefi hidhatee mootummaa naannichaa wajjin hojii hojjechaa turuufi ammas hojjechaa akka jiru himan.

''Ammaan kana humni addaa qaama nageenya kabachiisuu tahee akka hojjetu taasifamaa jira malee, karoorri hidhannoo hiikkachiisuu hin jiru'' jedhaniiru.

Falmitoonni mirga namoomaa hundeeffamni Liyyuu Poolisii bu'uura seeraa hin qabu jedhanii qeequ.

Meejar jeneraal Mohaammad garuu naannolee Itoophiyaa hunda keessatti gurmiin humna addaa akka jiru eeraniiru.

''Poolisii idilee, humna addaafi milishaatu jira. Naannoo Somaalettis akkuma naannolee biroo mootummaan humna addaa leenjisee bobbaasuun humna nageenyaa federaalaa wajjin hojjechaa tureera" jedhu.

Meeshaan Liyyuu Poolisiin hidhate kan naannoo warra kaanirra ammayyaawaafi jabaadha komiin jedhus jira.

Naannoo Somaaleetti rakkoon nageenyaa jabaa waan tureef isa furuuf jecha humna nageenyaa federaalaa wajjiin tahuun hojiin poolisii addaa jabeessuufi qopheessuu hojjatamuusaa dubbataniiru.

''Gama kanaanis rakkoo nageenyaa furuun danda'ameera" jedhu.

"Wanti sirreeffamuu qabu kallattii mootummaan kaahuun kan raawwatamu taha. Yeroosaatti garuu barbaachisaa gatii taheef raawwatame'' jedhaniiru.

Naannoo Somaaleetti Liyyuu Poolisiin sarbama mirgootii namoomaa akka raawwatu falmattooti mirga namoomaafi jiraattonni daangaa naannoo Somaaleefi Oromiyaa yeroo gara garaa himaniiru.

Meejar jeneraal Mohaammad lakkoofsa miseensaafi gurmii Liyyuu Poolisii irratti yaada kennuu irraa of qusataniiru.

Odeessa kana irratti dabalata