Suuraawwan babbareedoo Afrikaa torban kanaa

Suuraalee filatamoo torban kanaa ardii Afriikaa keessaa fi lammiilee Afriikaa biyyoota biroo jiraatan.

Shubbistoonni Chaayinaa feestivaalii 54ffa irratti qophii isaanii dhiheessaniiru. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Festiivaalii Sanbata darbe Tuuniiziyaatti geggaffamerratti shubbistoonni shubbisa qeensaa Taayilaand dhiheessaniiru.
Kopheelee hedduu West Ministeeritti Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Roobii darbe Zaambiyaarra Loondonitti kan argamuu gara Kaateediraala Weestminister kan deeman hordooftoonni amantaa Kaatolikii, naannoo kopheewwan dhibbootaan lakkaawaman itti daawwataman deemanii ilaalaniiru. Koopheewwan daawwannaaf dhihaatan kunneen Poop Fraansis baqattoota irratti ilaalchisee dhaabbii qaban deggeeruun kan qophaa'eedha.
Jifattuun Gaanaa Ruut Aniimaa morma taphattuu sarara ittisaa garee Niwuziilaand Elisaabeetiin irra yoo boqochiftu. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Dorgommii Waancaa dubartootaa umurii waggaa 20 gadii Faransaayitti geggeeffamerratti, jifattuun Gaanaa Ruut Aniimaa, morma taphattuu sarara ittisaa garee Niiwuzilaand Elisaabeet irratti miilashee olkaasuun morma dhoofte
Laazarees Moolaatleeg suuraa abbaasaa Toomaas Moolaatleeg Pritooriyaa Afriikaa Kinbbaa keessatti wayita daawwate. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Afriikaa Kibbaa keessatti Laazarees Moolaatleeg Roobii darbe suuraa abbaasaa daawwateerra. Miiseensa Kongresii paan Afriikaa kan ta'an abbaansaa ALA bara 1964 keessa poolisii ajjeeseerra jedhamuun murtee fannoon adabamaniiru.
Laaboomeey Beenoiin Keessatti boo'icha Daah Dejaalaginiif namoota walitti qabaman. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Hiddi dhaloota isaanii bittaa garbummaa dura fi mootummaa Daahomeey irra kan maddu Daah Dejaalaginii Agooli irra kan ta'an - sirna awwaalcha agboorratti Sanbata darbe Beeniin keessatti walitti qabamaniiru.
Hojjetaan boordii filannoo Maalii, filannoon Dilbaata akkamitti sirritti akka deemsifamu ilaalchisee ibsa wayita kennu. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Hojjetaan boordii filannoo Maalii, filannoon Dilbata akkamitti sirritti akka deemsifamu ilaalchisee ibsa wayita kennu. Pireezidaant Ibiraahim Abubaaker Kiyyoota fillannoocha deebisanii kan mo'atan wayita ta'u, mormitoonni garuu sagalee kenname hataniiti jedhu.
Baamaakoo keessatti namicha haalluu keelloo dibbachuun duula fillannoorra ture. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Magaalaa gudditti Maalii Bamaakoo keessatti, namicha haalluu Keelloo dibate dabalatee namoonni hedduun guyyoota lama filannoo dursuun duula geggeessa turan.
Gabaa Ashmuun Masrii Kutaa Menuufiyaa keessatti argamu. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Dhiheenyatti kan kabajamu ayyaana Id irratti horii qalmaan qabatee Masrii gabaa Ashmuun keessatti mucaa mul'ate.

Suuraalee kanneen AFP fi Getty Images irraa arganne.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata