Naannoo Somaalee: Pirezidaantiin Somaalee Obbo Musxafaa Omaar eenyu?

Musxafaa Omaar Image copyright ADDIS STANDARD

Pirezidantiin naannoo Somaalee dhiheenya dhaaba naannicha bulchuun filaman eenyu?

Wareen gaaffii kanaaf deebii barbaaddaniif Obbo Musxafaa Omaar:

  • Bara 1972 naannoo Somaalee Magaalaa Awwaareetti dhalatan
  • Barnoota sadarkaa tokkoffaa achumatti baratan
  • Barnoota sadarkaa lammaffaa bakka adda addaatti baratan
  • Digirii jalqabaa Yuuniversitii Finfinneetti akkasumas kan lammataa Imperial College of London jedhamutti Ikonomiksii baratan
  • Daayirektara Inistiyuutii Leenjii Barsiisotaa akkasumas
  • Biiroo Barnootaa naannoo somaaleetti Itti aanaa Hoogganaa ta'anii hojjetaniiru.
  • Dhaabbilee miti mootummaa fi Biyyoota Gamtoomani keessa hojjetan
  • Hanga amma muudamanitti Biyyoota Gamtoomanitti qondaala gargaarsa namoomaa kan damee somaaliyaa ta'uun hojjechaa turan.

Obbo Musxafaa Omar sarbaminsa dhala namaa naannoo Somaaleetti raawwatu yeroo dheeraaf mormuun beekamu.

Dabalataanis, miidiyaa hawaasummaa irratti qeeqa barreessaa bulchiinsa pirezidaantii duraanii qeeqaa turan.

Haa ta'u malee, dorsiisnii irra dhaqqabaa ture. Sababuma kanaan obboleessi isaanii akka ajjeefaman BBC Somali irraa mirkaneessineerra.

Marii har'a ministirri Muummee bakka bu'oota naannoo Somaalee waliin taasisaniin hirmaattoonni tarkaanfii haqaa harifataa gaafatan.

Kan kana jedhan hogganaa waajjira Minitira Muummee Obbo Fitsum Araggaadha.

Ministirri Mummee Dr Abiyyi Ahimad har'a hawaasa, abbootii amantaa fi bakka bu'oota naannoo Somaalee Itoophiyaa waliin marii dhimma yeroo irratti taasisaniiru.

Walgahii kana irratti kan hirmaatan Obbo Abdullaahii Mohaammad namoonni waan miidhaman sodaa malee dubbachaa turan jedhu.

''Waggoota kudhan darban gidiraa fi dararaa lammiilee irratti raawwate mari'anneerra,'' jechuun himu.

Akka isaan jedhanitti namoonni mana hidhaa turan bineensota kanneen akka qeerransa, akkasumas leenca waliin hidhamuu isaanii himaa turan.

Hirmaattonni badii raawwataniiru jedhaman akka nutti hindeebine gaafataniiru jedhan Obbo Abdullaahin.

Ministirri Mummeenis ammaan achi jiraattonni naannoo Somaalee akkuma lammiilee Itoophiyaa kaanii tajaajila buchiinsa gaarii argatu jedhaniiru.

Image copyright Fitsum Arega

Rakkoon dura ture akka hin deebinellee hogganaa reefu muudame waliin akka hojjetu qaban dhaamaniiru.

Gaafa gaarii hojjete bira dhaabachuun gaafa dogongorri mudate sirreessuu qabdu jedhaniiru jedhani nutti himaniiru.

Dabalataanis, Dr. Abiy obsa isaanii dinqisiifachuun, mariifi olaantummaan seeraa dursuun barbaachisaa ta'uu cimsuun himuu isaanii Obbo Fitsum Araggaa Tiwitara isaanii irratti barreessaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata