Manni murtii Yugaandaa weellisaa Boobii Waayin gadhiise

Boobii Waayin kiraanchiin

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Boobii Waayin kiraanchiin mana murtiitti dhiyaate

Manni murtii Yugaandaa weellisaa beekamaa biyyattii booda nama siyaasaa ta'e Boobii Waayin wabiin gadhiise.

Miseensa paarlaamaa biyyattii kan ta'e weellisaa kun dhakaan konkolaataa pireezidantii biyyattii haleeleera jedhamee yakka biyya ganuun himatame.

Weellisaan kun reebicha isa mudate irraan kan ka'e wayita mana murtiitti dhiyaatu kiraanchiin ture.

Qondaalonni waraanaa isa hidhan himatni inni reebame jedhee himate soba jedhan.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Boobii Waayin morkattoota paartii biyya bulchaa jiruu injifate miseensa paarlaamaa ta'e

Maqaan sirrii isaa Robart Kiyaagulaanyi kan ta'e Boobii Waayin, hagayya 13 ture kaaba-lixa magaalaa Aruwaa keessatti kan to'annaa jala oole.

Weellisaan ganna 36 kun jalqaba mana murtii waraanaatti himata meeshaa waraanaa seeraan alaa qabachuu jedhuun himatamuuf ture, sun hafee mana murtii idileetti biyya ganuun himatame.

Namoota isa waliin himataman 33 waliin Hagayya 30 mana murtiitti deebi'a.

Waa'ee Boobii Waayin

Weellisaan gosa wallee 'Afrobeat' jedhamuun gurra guddaa horate kun sirna mootummaa pireezidant Museveeniif dhukkuba mataa ture.

Bara darbe erga miseensa paarlaamaa ta'ee filameen booda filannoo itti guutinsaatiin namoonni biroo sadi kaadhimamtoota paartii biyya bulchuu injifatanii akka paarlaamaa seenan tumseera.

Heera biyyattii keessatti namni ganna 75 olii pireezidantii ta'uu hin danda'u kan jedhu haqsiisuuf sochii taasifames adda durummaan mormaa ture.

Roogeessota kaan waliin ta'uun gibira mootummaan biyyattii fayyadamtoota marsaalee hawaasaa akka Facebook, Twitter fi Whatsapp irra kaa'es mormaa ture.

Mootummaan kana kan godhe sagalee mormitootaa ukkaamsuufi jedhanii morman.

Sana booda mootummaan seericha irra deebi'een ilaala jedhe.