Weellisaa beekamaa Yugaandaa Boobii Waayin irra deebiin qabame

Boobii Waayin Image copyright Getty Images

Boobii Waayin mirga wabii yoo qabaateyyuu yaalii fayyaa argachuuf biyyaa akka hin baane dhorkameera jedha abukaatoonsaa.

Pireezidantii biyyatti Yuweerii Museeveenii irratti dhakaa darbachuusaan biyya ganteetta jedhamuun kan himatame torbee darbe ture.

Wiixata darbee manni murtii imaluuf rakkoo akka hin qabneefi mormitoota 32 kan biroo himataman wajjin mirga wabii kenneefii ture.

Abukaatoon weellisaa beekamaa kanaa garuu Kamisa kaleessaa akka irra deebi'ee qabame dubbateera.

"Manni murtii yaalii fayyaaf biyyaa akka bahu yoo eeyyame iyyuu ammas irra deebi'ee hidhameera jedheera,'' Roobart Amistardaam

Abuukaatichi, ''konkolaataa poolisii keessa galchanii isa fudhatan, eessa akka isa dhaqatan hin beeknu, baayyee rifannee jirra'' jedheera

Maqaa sirrii isaa Roobart Kaayigulaanyi kan tahe weellisaan kun wiixata darbe kiraanchii of gargaaree dhadachatti kan dhiyaate yoo tahu deeggartoonnii isaa eegdota pireezidaantii biyyattiin dararameera, jedhanoiiru.

Gargaaraan weellisichaa buufata xiyyaaraa biyyaalessaatti akka qabame himee, gara Waashingitan deemuun yaalii argachuuf sa'aatii eeggachaa ture jedheera.

''Gidiraaf madaa cimaa qabateetu jira'' jechuun abukaatoonsaa Anistardaam haala isaa ibsu, ''qaamni isaa hin dhukkubsanne hin jiru jedheera.

''Ijoolleensaa asuma jiru, imala yeroo gabaabaa fayyaasaaf qofa dha kan deemaa jiru'' jedheera.

Waa'ee Boobii Waayin

Weellisaan gosa wallee 'Afrobeat' jedhamuun gurra guddaa horate kun sirna mootummaa pireezidant Museveeniif dhukkuba mataa ture.

Bara darbe erga miseensa paarlaamaa ta'ee filameen booda filannoo itti guutinsaatiin namoonni biroo sadi kaadhimamtoota paartii biyya bulchuu injifatanii akka paarlaamaa seenan tumseera.

Heera biyyattii keessatti namni ganna 75 olii pireezidantii ta'uu hin danda'u kan jedhu haqsiisuuf sochii taasifames adda durummaan mormaa ture.

Roogeessota kaan waliin ta'uun gibira mootummaan biyyattii fayyadamtoota marsaalee hawaasaa akka Facebook, Twitter fi Whatsapp irra kaa'es mormaa ture.

Mootummaan kana kan godhe sagalee mormitootaa ukkaamsuufi jedhanii morman.

Sana booda mootummaan seericha irra deebi'een ilaala jedhe.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata