Waldhabdee milishoota Liibiyaa lubbuu nama hedduu galafaaten hidhamtonni miliqan

Magaalaa guddoo Liibiyaa, Tiripolii, Hagayya 30, 2018

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Waldhabdee milishotaatin lammiileen nagaa lubbuu dhabaniiru

Hidhamtoonni 400'tti tilmaamaman waldhabdee milishoota gidduutti ka'een manneen hidhaa naannoo magaalaa guddoo Liibiyaa Tiripoolii irraa miliquu isaanii poolisiin hime.

''Humnaan akka balballi banamu taasisanii mana hidhaa Ayin Zaaraati bahan,'' jechuun poolisiin naannichaa himeera.

Jarri balbalatti eeganillee sodaa lubbuuf isaan dhorkuu dhabani jedhan.

Waldhabdee milishoota gidduutti ka'een walqabatee, mootummaan biyyatti Biyyoota Gamtoomanin deeggaramu labsii yeroo muddamaa labseera.

Taaten gaafa Dilbataa kuni mana hidhaa jarreen dhiiraa qofa keessa turanitti ta'e.

Namoonni hedduun mana hidhaa Ayin Zaaraatti hidhaman deeggartoota bulchaa duraanii biyyattii, Mo'aammar Gaadaafiiti.

Ministeerri Fayyaa Liibiyaa torban darbe keessa waldhabdeedhuma milishoota gidduutti ka'en lammiilee nagaa dabalatee namoonni 47 du'uu isaanii hima.

Guyyaa kaleessaa qofa immoo rokeettin namoota lama ajjeesun isaa gabaafameera.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Guyyoota muraasa darban namoonni 39 Tiripoolitti du'aniiru

Mootummaan Biyyoota Gamtoomaniin deeggaramu aangoorra ta'us milishootatu bakkeewwan naannichaa hedduu qabate.

Baqattoonni dhibba heddu ta'an manneen hidhaa kaanitti yeroo geeffaman buufati xiyyaaraa erga gaafa Jimaataa cufaa jira.

Barreessaa olaanaa Biyyoota Gamtoomani dabalate biyyoonni kanneen akka Yunaayitid Isteet, Yunaayitid Kingidam, Fansaay fi Xaaliyaanii wanti ta'aa jiru akka dhaabatu gaafataniiru.