Godambaan Biraazil ganna 200 ibiddaan gubate

Godambaan Biraazil ganna 200 ibiddaan gubate

Jaarmiyaan saayinsii biyyattii keessatti umuriin dheeraa qabu, Godambaan Biyyaalessaa Biraazil Riyoo de Jeneerootti argamu, balaa ibiddaa guddaaf saaxilame.