Namoonni 9 balaliinsa xayyaaraa gufachiisuun shakkaman to'annoo jala oolan

Buufata Xiyyaaraa Itoophiyaa

Madda suuraa, Ethiopian Civil Aviation Authority

Namoonni to'attoota tiraafika qilleensaa Itoophiyaa hojii akka dhaabaniif gorsuufi balaliinsa idil- addunyaa gufachiisuuf yaalaniiru jedhaman sagal to'annaa jala oolfaman.

Namoonni Sivil Aviyeeshinii Itoophiyaa balaliinsa idil-addunyaa akka gufatu yaalanii fi oggeessoonni to'attoonni tiraafika qilleensaa hojii akka dhaabaniif gorsaa fi ogganaa turan jechuun shakkaman sagal to'annoo jala olfamaniiru.

Ittaanaan Komishinara Poolisii Federaalaa Janaraalaa Takollaa Ayikokiru akka ibsaniitti, namoonni kunneen balaliinsa keessattu xiyyaaroonni biyya alaatii dhufan akka hin qubannee yaalii taasisaa turan jedhaniiru.

Ittanaan Komishinaraa Janaraal Takollaa akka jedhaniitti, namoonni kunneen ajajni mana murtii itti bahuun ta'annoo jala kan olfaman yoo ta'u, wayita ammaa kanattis qorannoon irratti gaggeefamaa jiraachuu himusaanii FBC gabaaseera.

Torban darbe kaasee to'attoonni tiraafika qilleensaa buufataale xayyaaraa Finfinnee, Baahirdaariifi Maqaleetti argaman moormii hojii dhaabuu irra turan.

Waldaan to'attoota tiraafika qilleensaa Keeniyaa balaliinsi Itoophiyaa keessatti taasifamu balaa qabaachuu mala jechuun sodaa qabu ibseera.

Abbaan taayitaa Siiviil Aviyeeshinii Itoophiyaa garuu balaliinsi Itoophiyaa keessaa hundi rakkoo tokkollee akka hin qabneefi inuma yeroo duraanii caalaa qulqullinaan hojjetamaa jira jechuun ibsa baasee jira.