Hooggantoonni Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Ertiraa Asmaraatti mari'achuuf

MM Dr Abiyyi Ahimad, Pre. Isaayaas Afawarqii fi Mohaamad Abduulahii Faarmaajoo

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

MM Dr Abiyyi Ahimad, Pre. Isaayaas Afawarqii fi Mohaamad Abduulahii Faarmaajoo

Aanga'oonni Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Eertiraa Asmaraatti marii eegaluuf akka deeman barame.

Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr Abiyyi Ahimad dowwanaa isaanii Chaayinaa xumuruun yeroo lammataatiif gara Eertiraatti qajeeluun Asabi irratti pirezidaantii biyyattii Obbo Isaayaas Afawarqiitiin simanaan taasifameefiira.

Haaluma walfakkaatunis dooniin Itoophiyaa waggoota 20n booda yeroo jalqabaatiif buufata Mitsiwaa irraa fe'iinsa fuutee gara Chaayinaatti qajeeluun barameera.

Ministirri mummichaa Dr Abiyyi Ahimad dhiheenya kanas sadarkaa daandiin daldala galiifii al-ergiin ni tajaajila jedhame irratti argamu dowwataniiru.

Ministirri mummichaa baatiiwwan lamaan darban keessatti Eertiraa yeroo lammaffaa kan dowwatan yoo ta'u, Asabirraa gara Asmaraatti osoo hin qajeeliin dura buufata Mitsiwaa dowwachuunsaanii barameera.

Turtii dowwannaa Ministira mummichaa Dr Abiyyi guyyoota lamaaf Eertiraatti taasisaniin, haala karoorri walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Eertiraa irratti argamu irratti Pirezidaanti biyyattii Isaayyaas Afawarqii waliin akka mari'atan ni eegama.

Haaluma walfakkaatunis pirezidaantiin Somaaliyaa Mohaammad Abduullaahii Faarmaajoo gara Eertiraatti akka qajeelan waajjirri dhimmoota haajaa alaa biyyattii beeksiiseera.

Madda suuraa, Yename G.Meskel

Ibsa waa'ee suuraa,

MM Dr Abiyyi Ahimad wayita pirezidaanti Isaayaasiin

Waajjirichi akka beeksiseetti, pirezidaantichi Kamiisaa fi Jimaata walgahii dhimmoota Eertiraa, Itoophiyaa fi Somaaliyaa waliinii ta'an irratti ni hirmaatu.

Haaluma kanaanis imalli Ministira mummee Dr Abiyyiis walgahidhuma kana irratti hirmaachuuf kan kaayyeefate akka ta'e amanama.