Paarkii Yoosemitiitti dargaggoon utuu ofee ykn 'selfie' ka'uu kufee du'e

Paarkii biyyooleessa Yoossemitii dhakaa Kolomobiyaa Kuuk Meedow keessatti.

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Paarkiin Biyyooleessa Yoossemitii addunyaa maraa irraa waggaatti dawwatoota kumaan lakkaa'aman hawwata.

Dargaggeessi Israa'eel Paarkii Biyyooleessaa Yoossemitii Kaaliforniyaatti utuu suuraa ofee 'selfie' fudhachuuf yaaluu kufee lubbuun isaa darbeera.

Toomer Firaankfartar, waggaa 18, Ameerikaatti daawwannaa ji'a lamaa irra ture jechuun harmeen isaa miidiyaa Israa'eelitti himteetti.

Ilmishee utuu suuraa ofee fudhachuuf yaaluu mucucaatee meetira 250 irraa kufee du'e jechuun akka itti himame dubbatteetti.

Ministirri Biyya Alaa Israa'eel reeffi dargaggoo kanaa awwaalchaaf akka biyyatti deebi'e dubbataniiru.

Waxabajjii keessa namootni dhakaa yaaban lama utuu tabba dhakaa Eel Kapteen Yoossemitii yaabuuf yaalanii kufanii du'aniiru.

Dhakaa yaabaan kabiraa Caamsaa keessaa Haaf Doom irraa kufee yeroo du'u, Fulbaana darbee immoo dhakaa yaabaan lammii Biriteen Eel Kapteen irraa kufee lubbuu isaa dhabeera.

Paarkiin Biyyooleessa Yoossemitii, ibidda saafaa guddaa Kaaliforniyaa keessa ture irraa oolee dhiyeenya kana deebisee baname.