Gabaa jala bultii ayyaanaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii

Qoophiin jala bultii waggaa haaraaf gabaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti haala ho'aan adeemaa jira.

Gabaa ayyaanaa, magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii
Ibsa waa'ee suuraa,

"Ayyaana waggaa ayyaantuutu arga," jechuun kan ayyaanome uffatee, bareedee, sirbee gammachuu isaa ibsa.

Ibsa waa'ee suuraa,

Waggaa haaraatti namni hawwii gaarii waliif hawwa, keenna waliif kennas. Hawwii Ayyaana Gaarii jedhu bara kanaa irratti suuraan MM Abiy Ahimad hedduu fayyadamameera.

Ibsa waa'ee suuraa,

Oromoon eebbaan waggaa haaraa eegala, eebbaan dhaloota guddifata, Akkas jedhanii eebbisu Ilma qilxuu ta’i – dagagi Coqorsa ta’i – lafa uwwisi, Andoodee kormaa ta’i, Bonaa ganna lalisi, Dubbi kee gamni hin qabiin, Sanyii kee lafti hin qabin...

Ibsa waa'ee suuraa,

Yeroo ayyaana waggaa haraatti maatiin fagoo fi dhiyoo walitti dhufee, kolfee gammadee bara garii waliif yeroo itti waliif hawwudha.

Ibsa waa'ee suuraa,

Birraan yoo bari'u namni waggaa haaraa simatee ayyanaa gubaaf dursee guca bitatee qophaa'a.

Ibsa waa'ee suuraa,

Ancootee fi cororsaa, beddeefi caccabsaa, buna qalaa fi ittoo indaqqoo yeroo ayyanaatti gosa nyaataa qophaa'an keessa tokko.