Obbo Magufuuliin to'annoon da'umsaa haa dhaabbatu jedhan

Dubartootaa fi ijoollee Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Taanzaaniyaa keessatti dubartiin tokko giddu galeessaan ijoollee shan ni qabaatti

Pirezidaantiin Taanzaaniyaa Joon Magufuuliin dubartoonni dawaa da'umsa dhaabu fudhachuu akka dhaaban akeekkachiisan, biyyattiin ummata hedduu barbaaddi jedhan.

''Dubartoonni ammaan tana dawaa da'umsa dhowwu fudhachuu dhiisuu qabu.'' jedhan Obbo Magufuuliin.

Paartii mormituu keessaa miseensa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataa kan ta'an Seesil Muwaambee yaadi pirezidaantichaa imaammata fayyaa biyyattiin qabduuun wal dhiita jechuun qeeqan.

Taanzaaniyaan uummata miiliyoona 53 qabdi,kanneen keessaa harki 49 galiin isaanii guyyaatti doolaara Ameerkaa 2 qofa.

Dubartoonni Taanzaaniyaa giddu galeessaan ijoollee shanii ol qabaatu, kunimmoo addunyaarratti isa olaanaadha.

Labsii Obbo Magufuuliin labsan hordofee Afayaa'iin Mana Maree Bakka Bu'oota Uummataa Taanzaaniyaa Job Ndugi dubartoota qeensa sobaa fi baallee ijaa kukkuulanii midhaassan paarlaamaa keessaa baasan.

Hojimaati haaraan kun dubartoonni miseensa Mana Maree Bakka Bu'oota Uummataa ta'an uffata gabaabaa fi jiinsii akka hin uffannee fi sirna uffannaa akka eegan ajaja.

Image copyright AFP

Dawaa Dhala Dhaabuu achi gataa

Obbo Magufuuliin yaada kan kan ibsan Dilbata darbe, kaaba kutaa biyyaa Meatu keessatti, namoonni karoora maatiitti dhimma bahan dhibaawoodha jedhan.

''Maatii nyaachisan hedduu waan hin qabneef, cimanii hin hojjetan.Kanaafidha kan isaan to'annoo da'umsaatti fayyadamanii ijoollee tokko ykn lama qofaan hafan.'' jedhan.

''Gara Awurooppaa fi iddoowwan biroos deemee miidhaa to'annoon maatii fayyaa namootaarratti qabu argeera. Biyyoonni hedduun amma baayyinni uumatasaanii haalaan xiqqaachaa jira.'' jedhan .

Obbo Magufuuliin kanaan duras bara 2016 keessa wayita barnoota bilisaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa labsan yaada kana kaasanii turan ''Dubartoonni ammaan tana dawaa da'umsa dhaabu achi gatuu qaban. Amma barnoonni bilisa.'' jedhanii turan.

Erga bara 2015 keessa filatamanii as immaammatoota falmisiisoo akkanaa hedduu labsuudhaan beekamu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata