Ameerikaan mana murtii yakkamtoota idil addunyaa akeekkachiifte

Loltoota Ameerikaa Logaar Afgaanistaan jira Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Loltootni fi basaasni Ameerikaa Afgaanistaanitti argaman qorannoo mana murtii kanaaf saaxilamaniiru

Manni Murtii yakkamtoota idil addunyaa lammiilee Ameerikaa yoo himate qoqqobbin akka irra kaahamuu malu gargaaraan Traamp beeksisan.

Manni murtichaa yeroo ammaan tana Loltoota Ameerikaa Afgaanistaan keessatti hidhamtoota darararaniiru jedheen himachuuf qophaa'aa jira.

Gorsaan Nageenyaa biyya keessaa Traamp, Joon Boltaan ''fudhatama kan hin qabne'' jechuun Ameerikaan Lammiilee isheef balaarraa ittisuuf jecha waan hunda ni gooti jedhaniiru.

Ameerikaan mana murtii bara 2002 hundeeffame kanatti biyyoota miseensa hin taane keessaati.

Joon Boltan maaliif aaran?

Namni kun yeroo dheeraaf mana murtii kana qeequun namoota fuullett dubbatan keessaati. Haasaan isaanii guyyaa kaleessaa garuu dhimmoota lama irratti xiyyeefata.

Inni duraa Abbaan alangaa mana murtichaa Faatiyu Beensooda yakka waraanaa Afgaanistaan keessatti raawwatame qoraachuuf gaaaffii dhiiyessan yoo ta'u yakkoota loltoota fi basaasa Ameerikaan raawwatamanis ni dabalata.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Manni murtii zaheegitti argamu kun bara 2002tti hundaa'e

Dhimma kana irrattii yoo dubbatan Boltan, Afgaanistaanis ta'e biyyoota waliigaltee Room kan hundeefama mana murtichaa fudhate tokkollee gaaffii akkasii dhiyeessee hin beeku jedhan.

Inni lamataa gocha Paalistaayin Israa'eeliin mana murtii idil Addunyaarratti sarbamiinsa mirga namoomaa naannoo Gaazaa fi Westi baankitti gaggeessaa jirt jettu ilaalchisee himachuuf ta'uu isaati. Israa'eel adeemsicha balaaleffatteetti.

Boltan, sababa adeemsa Paalistaayin kanaan mootummaan Ameerikaa mishinii dipliimasii Paalistaayin biyyaa ishee keessaa qabdu cufuuf murteessuus dubbatan.

Qeeqa mana murtichaarratti gadhiisaniin, Boltan,

  • Birmadummaa Ameerikaa fi nageenya biyyaalessaa Ameerikaaf yaaddoo dha
  • murteen yakkoota falmisiisoo fi hiikni isaanii waldhahaa ta'an irratti kennamu haqummaa hin qabu
  • Bulchiinsi Ameerikaa heera mootummaa Ameerikaan aklatti qaama olaana kamiifu beekamtii hin kennu jedhan.

Odeessa kana irratti dabalata