Yaaddoo baqattootaa: Baayyonni Liibiyaa keessatti qarqara galaanaatti dhidhimaniiru

Hamma yoonaatti bara kana keessa baqattoonni 1,500 caalan utuu galaana Meeditiraaniyaanii qaxxaamuruuf yaalanii dua'aniiru Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Hamma yoonaatti bara kana keessa baqattoonni 1,500 caalan utuu galaana Meeditiraaniyaanii qaxxaamuruuf yaalanii dua'aniiru

Jalqaba ji'a kanaatti godaantonni 100 caalan doonii qarqara Liibiyaatti dhidhimteen du'aniiru, jedhu dhaabbileen gargaarsaa.

Gaafa fulbaana 1 doonii kallattiishee jijjiirtee dhidhimteen namoonni miidhaman hedduudha jedha dhaabbati Medecins Sans Frontieres (MSF).

Isaan keessaa 276 kan ta'an magaalaa Liibiyaa qarqara galaanaa taate Khomsitti geeffamaniiru. Namoonni kunneen yeroo ammaa to'annoo jala oolfamanii jiru jedha Medecins Sans Frontieres (MSF)

Balaa dooniin dhidhimee yeroo garagaraatti mudatu keessaa kan yeroo ammaa kun isa cimaadha jedhameera.

Ji'a waxabajjii gara jalqabaa keessa doonii qarqara Tuuniziyaatti dhidhimteen namoonni 112 du'aniiru. Ji'uma kana keessa boodarra namoonni 220 balaadhuma walfakkaatuun miidhamaniiru.

Walumaa gala bara kana keessa qofa namoonni 1,500 ta'an utuu galaana Meeditiraaniyaanii qaxxaamuruuf jedhanii du'aniiru, akka gabaasa Dhaabbata Dhimma Godaantotaa Idil addunyaatti.

Odeessa kana irratti dabalata