Simannaa ABO Fulbaana 15, 2018 Finfinneetti ture suuraan

Image copyright Empics
Goodayyaa suuraa Hayyu-duree ABO Daawud Ibsaafi Kantiibaa Itti-aanaa Magaalaa Finfinnee Injinar Takkalaa Uumaa Simannaa ABO Dirree Masqalaa turerratti
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Namoonni simannaaf ba'an yeroo miira gammachuu ibsatan
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Deggertootaafi jaallattoota ABO Dirree Masqalaa, Fifinneetti, Fulbaana 15,2018
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Shamarran hedduun halluuwwan alaabaa ABotiin fayaman keessaa kun tokko
Goodayyaa suuraa Dargaggoota qomee Alaabaa ABO'n faayame simannaa ABOf yeroo qophaa'anitti
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Wayita simannaa ABO Fulbaana 15, 2018 beektota, aanga'ootaafi abbootii siyaasaa turan
Goodayyaa suuraa Fardeen Hayyu-Duree ABO simachuudhaaf yeroo daandii Booleerra gurmuun gulfuan, Fulbaana 15, 2018
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Alaabaa dur mana namaatti ykn arka namaarratti yoo argamellee yakkamaa nama taasisu ture kunoo addabaabaayiitti ba'eera
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Simannaa ABO irratti dubartoonniifi maanguddoonillee hirmaataniiru, Fulbaana 15, 2018
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Deggertoota ABO Dirree Masqalaa, Finfinneetti uffata aadaafi alaabaatiin faayaman, Fulbaana 15, 2018
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Buufata xiyaaraa Booleetti yeroo Jaal Daawud Ibsaatiin simatanitti
Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Namoota simannaa ABof fardaan ba'an keessaa muraasa, Fulbaana 15, 2018

Odeessa kana irratti dabalata