'Biiraan addunyaarra umrii dheeraa' holqa Israa'eel keessatti argame

Biiraa burcuqqoo keessa jiru. Image copyright REDA&CO/Getty
Goodayyaa suuraa Biiraan durii argame, waan akka mooqa wayiiti. Isa bara kanaa hin fakkaatu jedhu qorattoonnii.

Qorattoonni, biiraa waggaa 13,000 lakkoofsise holqa bara durii Haayifaa jedhamu, Israa'el keessatti arganne jedhu.

Abuurraan kun kan argame otoo saayintistoonni lafa awwaalchaa namoota bara adamoofi funaansaa otoo qorataniiti.

Hanga ammaatti umriin biiraa addunyaa keenyaa waggaa 5,000 qofa akka tahe isa yaadamu, argamni biiraa kanaa fashaleesseera.

Biiraan yeroosii kun waan gurgurtaaf oolu ture jechuu miti, inumaayyuu sirna awwaalchaa namootaa irrattii kabaja isaaniif naqamaa jechuun gabaasni qorannoo arkiwoolojii baatii Onkololeessaa ni ibsa.

Qorannicha kan hogganan piroofeesariin yunivarsiitii Standford Lii Liwuu '' kuni dhugaatii alkoolii nam-tochee addunyaa kanaati jedhaniiru.

Piroofeesara Liwuun namooti bara sanaa biqiloota akkami biiraa kana naquuf qamadiifi garbuu akka fayyadaman waan ciichiisuu arganneerra jedhu.

Holqicha keessa dhakaawwan hanga sm 60 dhooqan akka tumaafi kuusaa biqiloota sanyii mata-jaboofi missirafaaf fayyadaa ture jedhameera.

Image copyright DANI NADEL/AFP
Goodayyaa suuraa Happheen kattaa irratti maxxane holqa Isaraa'el keessatti argame

Biiraan bara durii kun waan akka marqaa fakkaatuufi biiraa ammayyaa bara kanaa kan hin fakkaanne dha jedhu.

Biiraan bara durii kun isa akka ammaa jabaataas hin turre jedhaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata