Suuraawwan babbareedoo Afriikaa, Fulbaana 14-20, 2018ti

Filannoo suuraalee babbareedoo lammiiwwan Afrikaa, Afrikaafi addunyaa mara irraa.

Kafiyaaloo isa yeroo tokko hidhaa ture simanna hoggantoota ABO irratti aragme
Goodayyaa suuraa Finfinneetti, Kefiyaaloo isa yeroo tokko hidhaarra ture, sirna simannaa hoggantoota ABO irratti halluu alaabaa bilisummaatiin faayame argame
Dubartii ittoo tolchitu
Goodayyaa suuraa Dubartiin kuni immoo ittoo foonii Zigin jedhamu tolchiti, faayaan harkatti godhatte gaazexeessaa BBC Tigrinyaa Girmaay Gebruut kenneef.
Nyaata Xihiloo Image copyright BBC Tigranya
Goodayyaa suuraa Keessummooti nyaata garbuurraa tolfamteefi Xihiloo jedhamtu filoodhaan ittoo keessa dhuubanii nyaachaa jiru. Xihiloon sirna addaaf dhiyaata.
Dubartii harkishee hiinnaadhaan miidhage
Goodayyaa suuraa Dubartii Adigiraat cidhaaf harkashee hiinnaadhaan miidhagfatte
Dhiirota lama kophee tochan Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Dargaggooti Keeniyaa kophee siliiparii calleerraa tolfamtu gabaa diidaa magaala guddoo Naayiroobiitti hojjatanii agarsiisaa turan
Barttoota sadarkaa 1ffaa uffata danbii cuquliisa uffatan. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Mootummaan erga barnoota bilisaa jalqabee, barattoonni sadarkaa tokkoffaa Seeraaliyoon, magaala guddoo Fireetaawonitti argaman guyyaa barnootaa tokkoffaatti jiru.
Dubartii kitaabootaafi baruulleewwan karaa dura baastee gurgurtu Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Dubartiin kun immoo kitaabotaafi baruulleewwan takkaa faayidaarra oolan Iyivoorikoost, magaalaa Abiijaanitti karaa dura baafatee gurgurti.
Weellisaa Alfaa Biloondii Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Achuma Abijaanitti, weellisaan reegee Alfaa Biloondii kooppii albama isaa Human Race jedhamu mallateessaa namoota harka fuudha.
Namoota naannoo qulqulleessan Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Magaalattii iddoo biraatti immoo namoonni ollaafi naannoo isaanii qulqulleessuun aantummaa hawaasaa agarsiisaa turan
Nama lolaa keessa ce'aa jiru. Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Gaafa wiixataa lolaa Naayijeeriyaa naannoo Koogiitti mudateen namni kun mala lolicha keessa ce'u malateera. Torbee lameen darbe keess lolaan kun lubbuu namoota 100 galaafateera.

Pictures from AFP, EPA, Getty Images and Reuters

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata