Baazaarii Irreechaa Suuraan

Jala bultii Irreecha bara 2018 irratti baazaariin Fifinnee Galma Aadaa Oromootti banameera. Suuraan hanga tokko kana fakkaata.

Kubbaayyaa shaayiifi bunaaf oolan
Ibsa waa'ee suuraa,

Baazaarii kanarratti meeshaalee dhiyaatan keessaa kubbaayyaa shaayiifi bunaaf oolan

Ibsa waa'ee suuraa,

Baazaarii Irreechaa

Ibsa waa'ee suuraa,

Baazaarii Irreechaa

Ibsa waa'ee suuraa,

Baazaarii Irreechaa

Ibsa waa'ee suuraa,

Baazaarii Irreechaa

Ibsa waa'ee suuraa,

Baazaarii Irreechaa

Ibsa waa'ee suuraa,

Baazaarii Irreechaa

Ibsa waa'ee suuraa,

Baazaarii Irreechaa

Ibsa waa'ee suuraa,

Dargageessa Biqiltuu agarsiisaa jiru

Ibsa waa'ee suuraa,

Baazaarii jala-bultii Irreechaa Finfinneetti