Benishaangul Gumuz: Hoggantoonni godina Kamashii hidhattootaan ajjeefaman

Goodina Kamashii Image copyright Google earth
Goodayyaa suuraa Goodina Kamashii

Haleellaa hidhattootaan raawwatameen hoggantoonni Benishaangul Gumuz afur guyyaa dheengaddaa ajjeefaman.

Dabalataanis, namoonni madaa'anis akka jiran Komishinii Naannichaa eeruun ogeessi kominikeeshinii godinichaa Obbo Bafiqaaduu Adaanee BBC'tti himaniiru.

Hoggantoonni naannolee Benishaangul Gumuziifi Oromiyaarraa walitti dhufan gaafa Fulbaana 15 Asoosaatti walga'ii gaggeeffatanii turan.

Walga'ii xumuranii oggantoonni goodina Kamashiifi aanaalee shanii wayita deebi'aa jiranitti dhukaasa Kamashiifi Nadoo gidduutti irratti banameen oggantoonni goodina Kamashee afur du'uu dubbatu Obbo Bafiqaaduun.

Obbo Bafiqaaduun namoota haleellaa qaqqabsiisan "humnoota farra nageenyaadha" jedhan.

Hoggantootaan alattis miseensonni nageenyaa dhukaasa kanaan akka madaa'an kan himan Obbo Bafiqaaduun, warri lubbuun jiran eessa akka jiran akka hin beekamne Komishinara Poolisii Naannichaa Komishinar Sayifaddin Haroon akka beeksisan ibseera.

Nagaa tasgabbeessuudhaafis humni ittisaa gara bakka kanaatti bobba'uu isaanii qondaalli kuni himaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata