Pirezidantiin Yugaandaa Museviniin Kaani West fi Kim Kardaashiyaanif maqaa baasan

Kaani West fi Kim Kardaashiyaan Image copyright AFP

Pirezidantiin Yugaandaa Yuwerii Musevinii weellisaa raapparii Yunaayitid Isteet Kaani West fi haadha warraa isaa Kim Kardaashiyaanif maqaa Yugaandaa baasan.

Weellisaan raappari kuni isaan dubbisuuf masaraa mootummaatti imalani ture.

Akka waajjirri masaraa mootummaa Musevinii jedhetti, Kaani Westif maqaa Yugaandaa Kaniyesigiye jedhamu kennanif. Hiikni isaas ''nan amana'' jechuudha.

Haadha warraa isaa Kim Kardaashiyaan immoo Kemigishaa jedhanin. Hiikni isaa, ''kan Waaqaan eebbifamte'' jechuudha.

Waajjirri masaraa mootummaa akka jedhetti weellistonni lammanuu maqaa baasaniifin gammadaniiru.

Kaani West ji'uma darbe maqaa isaa Ye jedhe jijjiiree ture.

Weellisichi Yugaandaa akka biyya isaa lammataa akka ilaaluufi mana barumsaa turizimii biyyattiitti hundeessuu akka yaada qabu himeeraa jedha waajjirri masaraa Obbo Musevinii.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata