''Dhukkuboonni qaroo ijaa nama dhabsiisan hedduun yaalamuu kan danda'aniidha''

''Dhukkuboonni qaroo ijaa nama dhabsiisan hedduun yaalamuu kan danda'aniidha''

Dhaabbanni Orbiis jedhamu namoota dhukkuba ijaa hamaa qabaniif wal'aansa baqaqsanii yaaluu Finfinnetti tibbana kennaa ture. Wal'aansi xiyyaara keessatti kennamu kun maal fakkaata? BBC'n daawwateera.