Mohaammada bin Saalmaan: Sawudiin yakkamtoota Kaashoojii ajjeesan ni adabdi jedhan

Ilma mootii Mohaammad bin Saalmaan Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Ajjechaa Kaashoojii keessa ilmi mootichaa harka qaba kan jedhu Sawudiin haalteetti.

Ilmi mootichaa Sawudii 'yakkamtoota' barreessaa Jamaal Kaashoojii Turkitti ajjesan ni adabna jedhan.

Fooramii biizinesii Riyaaditti gaggeefamaa jiru irratti ibsa kennaniin Mohaammad bin Saalmaan ''yakkichi Sawudii hundaaf waan gaddisiisaadha,'' jedhan.

Ilmi mootii kun ajjeechaa gaazexessaa kanaa keessaa gahee qaba yaada jedhu Sawudiin haalteetti.

Kaashoojiin Onkoloolessa 2 ture qonsila Sawudii Istaanbul jiru keessatti kan ajjeefame.

Sawudiin ajjeechaa kun namoota ajajaan ala deemaniin raawwatame jechuun balaaleffateetti.

Pirezedaantiin Turkii Erdoohaan ammoo ''ajjeechaa siyaasaaf'' qaama nageenyaa Sawudiin itti yaadamuun raawwatedha jedhan.

Ajjeechaa Jamaal Kaashoojiin namootni 18 to'ataman

Ajjeechaan Kaashoojjii 'akka malee dhokfame' - Tiraamp

Ilmi Mootii maal jedhan?

Kaashoojiin erga ajjeefame ibsa jalqabaaf uummataaf kennan yoo tahu ''yakka suukaneessaa'' tahe jechuun ibsuun qooda fudhatootni hundi murtoo haqaaf dhiyaatu jedhan.

Turkii waliinis wal deegarsa gaariitu jira jechuun namootni baay'een yakka kana fuudhuun Sawudii fi Turkii gidduutti wal dhabdeen akka uumamuuf yaalaa turan jedhan.

Dabalataan ''Gargar bahuun hin jiru,'' kana raawwachuu hin dandeessan jechuun ergaa dabarsaniiru.

Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Ilmi mootichaa ilma Kaashoojii Saalaa waliin waliin Riyaaditti arge.

Mohaammad bin Saalmaan erga maatii Kaashoojii waliin wal argee booda fooramii biizinesii hordofuuf abbaa isaa mootii Sawudii Saalmaanitti dabalame.

Reeffi gaazexessaa kanaa ammallee essa akka jiru hin beekamne.

Poolisiin reeffa Kaashogi 'daggala keessa barbaachutti ka'e'

BBCn badhaasa Kolmoon bara 2018 labsame

Odeeffannoon tokko tokko garuu achuma mooraa qonsila Sawudii keessatti awwalameera kan jedhu yoo tahu, qondaalli maqaansaa akka dhahamu hin feene biraan ammoo erga hudhanii ajjeesanii namoota reeffa isaa akka dhabamsiisaniif naannichaa qophaa'anitti kennameera jedha.

Hanga ammaatti lammiileen Sawudii gochicha keessaa harka qabu jedhaman 18 to'annoo jala kan jiran yoo tahu ameerikaan qoqqobbii akka isaan irra keessu beeksifteetti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata