Afriikaa torban kanaa suuraan: Uffannaa aadaa fi agarsiisa biroo

Suuraawwan filatamoo Afriikaa fi biyyoota addunyaa biroo kan torbee kanaa kunooti.

Ministirri Muummee Itoophiyaa uffata aadaan miidhaganii gaafa Kamisa darbee Paarlaamaarratti argaman

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Ministirri Muummee Itoophiyaa uffata aadaan miidhaganii gaafa Kamisa darbee Paarlaamaarratti argaman

Madda suuraa, EPA

Ibsa waa'ee suuraa,

Kaaba Angoolaa iddoo daayimandiidhaan badhaadhe, heelikooptariidhaan irraa gadi kan kaafame

Madda suuraa, EPA

Ibsa waa'ee suuraa,

Ji'a darbe keessaa mootummaan Koongoo lammiilee biyyattii qe'eedhaa bahanii turan 300,000 seeraan ala albuuda baasuuf jechuun manatti deebise, mucayyoon kun sanbata darbe qe'eetti deebite.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Roobii darbe dargaggeessi qurxummii kiyyeessee gurguru kun bidiruu ittiin galaanarra deeman irra taa'ee wayita boqotu suura kaafameedha, Magaalaa Senegaal ,Daakaar keessatti

Madda suuraa, EPA

Ibsa waa'ee suuraa,

Gareen bakkaa bakkatti godaanaa jiraatan 'Bedouin' jedhaman Ijipti naannawa Sinaayi jedhamutti wayita cidharratti weellisan

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Dubartiin Keenyaa Nice Nailantei Leng'ete jedhamtu kun kittaanaa dubartootaa mormuudhaan badhaasa biyya Ispeeniin kennamu wayita fudhattu

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Shamarreen modelistii Ruwaandaa taate kun suuraanshee kan kaafame agarsiisa faashinii"Afro-futuristic" jedhamu kan Ameerkaa Yuuniversitii Haamshaayeritti geggeeffamerratti

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Agrsiisa Faashinii Moodela bara 3018: Konfiraansii 12ffaa 'Black New England' kan Yuuniversitii Haamshaayer irratti agarsiisa dhiyaatedha, dizaayina waggoota 1000 itti aananiif faashinummaasaa qabatee turuudha jedhameera

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Maalii magaalaa Baamaakoo keessatti moodelistoonni dubartootaa akka biiftuu barii quuqanii as ba'anii deemsa tolfatanii mul'atan

Madda suuraa, EPA

Ibsa waa'ee suuraa,

Dubartoonni Kaameeruun kanneen magaalaa Yaawundee mo'icha Pirezidaantii biyyatti Pool Biyyaatiif wayita gammachuusaanii ibsan, Wiixata darbe

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Kanneen sababa siyaasaatiin hidhaman Sudaan Kibbaatti wayita mana hidhaatii ba'an, suuraansaanii magaalaa Jubaatti kaafame

Suuraan kan argame AFP, EPA, Reuters fi Getty Images irraati.