Afriikaa torban kanaa suuraan: Uffannaa aadaa fi agarsiisa biroo

Suuraawwan filatamoo Afriikaa fi biyyoota addunyaa biroo kan torbee kanaa kunooti.

Ministirri Muummee Itoophiyaa uffata aadaan miidhaganii gaafa Kamisa darbee Paarlaamaarratti argaman Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Ministirri Muummee Itoophiyaa uffata aadaan miidhaganii gaafa Kamisa darbee Paarlaamaarratti argaman
Kaaba Angoolaa iddoo daayimandiidhaan badhaadhe, heelikooptariidhaan irraa gadi kan kaafame Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Kaaba Angoolaa iddoo daayimandiidhaan badhaadhe, heelikooptariidhaan irraa gadi kan kaafame
Ji'a darbe keessaa mootummaan Koongoo lammiilee biyyattii qe'eedhaa bahanii turan 300,000 seeraan ala albuuda baasuuf jechuun manatti deebise, mucayyoon kun sanbata darbe qe'eetti deebite. Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Ji'a darbe keessaa mootummaan Koongoo lammiilee biyyattii qe'eedhaa bahanii turan 300,000 seeraan ala albuuda baasuuf jechuun manatti deebise, mucayyoon kun sanbata darbe qe'eetti deebite.
Roobii darbe dargaggeessi qurxummii kiyyeessee gurguru kun bidiruu ittiin galaanarra deeman irra taa'ee wayita boqotu suura kaafameedha, Magaalaa Senegaal ,Daakaar keessatti Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Roobii darbe dargaggeessi qurxummii kiyyeessee gurguru kun bidiruu ittiin galaanarra deeman irra taa'ee wayita boqotu suura kaafameedha, Magaalaa Senegaal ,Daakaar keessatti
Gareen bakkaa bakkatti godaanaa jiraatan 'Bedouin' jedhaman Ijipti naannawa Sinaayi jedhamutti wayita cidharratti weellisan Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Gareen bakkaa bakkatti godaanaa jiraatan 'Bedouin' jedhaman Ijipti naannawa Sinaayi jedhamutti wayita cidharratti weellisan
Dubartiin Keenyaa Nice Nailantei Leng'ete jedhamtu kun kittaanaa dubartootaa mormuudhaan badhaasa biyya Ispeeniin kennamu wayita fudhattu Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Dubartiin Keenyaa Nice Nailantei Leng'ete jedhamtu kun kittaanaa dubartootaa mormuudhaan badhaasa biyya Ispeeniin kennamu wayita fudhattu
Shamarreen modelistii Ruwaandaa taate kun suuraanshee kan kaafame agarsiisa faashinii"Afro-futuristic" jedhamu kan Ameerkaa Yuuniversitii Haamshaayeritti geggeeffamerratti Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Shamarreen modelistii Ruwaandaa taate kun suuraanshee kan kaafame agarsiisa faashinii"Afro-futuristic" jedhamu kan Ameerkaa Yuuniversitii Haamshaayeritti geggeeffamerratti
Agrsiisa Faashinii Moodela bara 3018: Konfiraansii 12ffaa 'Black New England' kan Yuuniversitii Haamshaayer irratti agarsiisa dhiyaatedha, dizaayina waggoota 1000 itti aananiif faashinummaasaa qabatee turuudha jedhameera Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Agrsiisa Faashinii Moodela bara 3018: Konfiraansii 12ffaa 'Black New England' kan Yuuniversitii Haamshaayer irratti agarsiisa dhiyaatedha, dizaayina waggoota 1000 itti aananiif faashinummaasaa qabatee turuudha jedhameera
Maalii magaalaa Baamaakoo keessatti moodelistoonni dubartootaa akka biiftuu barii quuqanii as ba'anii deemsa tolfatanii mul'atan Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Maalii magaalaa Baamaakoo keessatti moodelistoonni dubartootaa akka biiftuu barii quuqanii as ba'anii deemsa tolfatanii mul'atan
Dubartoonni Kaameeruun kanneen magaalaa Yaawundee mo'icha Pirezidaantii biyyatti Pool Biyyaatiif wayita gammachuusaanii ibsan, Wiixata darbe Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Dubartoonni Kaameeruun kanneen magaalaa Yaawundee mo'icha Pirezidaantii biyyatti Pool Biyyaatiif wayita gammachuusaanii ibsan, Wiixata darbe
Kanneen sababa siyaasaatiin hidhaman Sudaan Kibbaatti wayita mana hidhaatii ba'an, suuraansaanii magaalaa Jubaatti kaafame Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Kanneen sababa siyaasaatiin hidhaman Sudaan Kibbaatti wayita mana hidhaatii ba'an, suuraansaanii magaalaa Jubaatti kaafame

Suuraan kan argame AFP, EPA, Reuters fi Getty Images irraati.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata