Ameerikaan loltoota 5,200 gara daangaa Meeksikoo waliinitti ergite

Godaantota, keessumaayyu Honduuraas irraa laga yemmuu ce'an.

Madda suuraa, AFP

Ameerikaa galuuf godaantoonni kumaataman gara kaaba Meeksikootti yeroo imalaa jiranitti Peentaagoon (wiirtuu waraanaa Ameerikaa) looltoota 5,200 ol gara daangaa Meeksikooo waliinitti ergutti jira.

Janaraal Terrence O'Shaughnessy duulli Operation Faithful Patriot jedhamu kun Teeksaas, Arizoonaafi Kaaliforniyaa irratti ni xiyyeeffata jedha.

Pirezidaant Tiraamp ''weerara'' godaantota kana looltoota Ameerikaatu isaan eeggata jedheera.

Ebla keessaa gaaffii Obbo Tiraampiin kan ergamaan miseensonni eegumsa biyyaaleessa 2700 daangaarra jiru.

Godaantoonni kun yeroo kanatti daangaa Ameerikaa irraa km 1,600 fagaatanii jiru.

Looltoonni kun dhuma torban kanaatti meeshaalee waraanaa, helikooptara, xiyyarraa, galloofi shiboo sibilaa daangaan ittiin ittifamuu waliin akka bobbaafaman Janaraal O'Shaughnessy ibseera.

Wiixata kana Obbo Tiraamp fuula Twitter gubbaatti kan barreessan: "Miseensonni yakkamtoota gurmaa'oo hedduufi namootni baayyee hamoo godaantota gara daangaa keenyaa kibbaatti imalaa jiran keessa makamanii jiru.

"Adaraa ofirra deebi'aa, karaa seera qabeessa yoo hordoftan malee gara Ameerikaa seenuu hin dandeessan.

Kun biyya keenya irratti weerara, kanaaf loltoonni keenyatu isin eeggachaa jira!"

Madda suuraa, AFP

Gara daangaa Meeksikoo waliinitii looltota erguun Obbo Tiraamp pirezdaantii isa jalqabaa miti.

Pirezdaant Baaraak Obamaa daangaa akka eeganiif loltoota eegumsa biyyaalessa 1200 yemmuu ergu, Piresdant George W Bush immoo loltoota 6,000 ergee ture.