Tuniiz keessatti boombii dubartiin ofiin ofirratti dhoosteen namoonni miidhaman

Suura namoota hojii baraarra jiraniifi poolisoota daadnii dho'insi irratti qaqabe irratti

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Suura namoota hojii baraarra jiraniifi poolisoota daadnii dho'insi irratti qaqabe irratti

Magaalaa gudditti uniiziyaa, Tuuniiz keessatti dhukaasa dubartiin ganna 30 tokko ofiisheerratti dhoosteen yoo xiqqaate namoonni sagal madaa'aniiru, jedha ministeerri dhimma keessaa biyyattii.

"Dho'insa shorokkeessummaati" kan jedhu ministeericha dubartiin ofirratti dhooste kun muuxannoo loltummaa duraan akka hin qabne himeera.

Raadiyoon mootummaa akka jedhetti dubartiin kun ofiisheen ofirratti dhooste.

Poolisiin daandii Hbib Bourguiba kan magaalattii keessa qaxxaamura cufeera.

Namoota dho'insa kanaan daandii Hbib Bourguib irratti madaa'an sagal keessaa sadetti qodaaltota poolisiidha.

Du'aatiin gabaafame garuu hin jiru.

Hanga ammaatti haleellaa kana keessaa harka qaba jechuun kan itti gaafatamummaa fudhate hin jiru.

Haleellaan kun yeroo industiriin biyyattii sababa haleellaa shorokkeessitootaan waggaa sadiin dura uumamee turistoota 38 galaafateen qabbanaa'ee ture deebiyee dadammaquu jalqabuttidha.

Dho'insi kun eessatti uumame?

Akka suuraawwan bakka dho'insi kun itti uumame mullisutti lakkoofsi namoota hojii baraaruutti jiranii hedduudha.

Bakka dho'insaa kun imbaasii Firaansi irraa meetira 200 qofa kan fagaatuufi daandii ministeera dhimma keessaa waliin ammoo toora tokkorra ta'uu geezexeessaan naannoo Souhail Khmira BBC'tti himeera.

Duraan bakka gabaa baayyee heddu ta'e kanatti suuqiiwwan cufamanii poolisiin daadii mare cufee jira.

Tuniiziyaan bara 2015 erga namni ofiin badee balleessu tokko miseensota nageenyaa Pirezedaantii biyyattii eegan irratti boombii dhoosuun namoota 12 ajjeessaanii labsii yeroo moddamaa keessa turuu ishee AFP gabaaseera.

Labsiin yeroo muddamaa kun jalqaba ji'a kanaa hanga Sadaasa 6, guyyaa karoorri filannoo bara dhufuu itti karoorfamuutti akka ture taasfameera.