Jarman: MM Abiy walgahii Compact with Africa irratti hirmaataa jiru

MM Dr Abiy Ahimad fi Angeelaa MArkel

Madda suuraa, Getty Images

Ministirri Mummee Dr Abiy Ahimad walgahii 'Compact with Africa' garee biyyoota 20 kan biyya Jarmaniitti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaataa jiru.

Ministirri Muummee erga dowwannaa isaanii gara biyyoota Awurooppaatti taasisuu egalanii guyyaa lammaaffaa isaanii kan qabatan yoo ta'u, dowwannaa isaanii biyya Faransaayii xumuruun Jarman galaniiru.

Biyya Jarmanittis walgahii garee biyyoota 20 kanneen biyyoota Afriikaatiif deeggarsa diinagdee taasisu irratti xiyyeefateen Magaalaa Barliiniitti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaachaa jiraachunsaanii barameera.

Walgahicha irrattis ministira mummetiin alattis Chaansileeriin Jarman Angeelaa Merkalii fi dura ta'aan komishiinii gamtaa Afriikaa Musaa Faaqii Mohaammad dabalatee oggantoonni biyyoota afriikaa kan biraas walgahicha irratti hirmaataa jiru.

Compact with Africa'n bara 2017tti kaka'umsa Jarmaniin kan eegalameedha. Innis bu'uraalee misoomaa dabalatee invastimantiiwwan damee dhuunfaa cimsuufi jajjabeessuuf kan eegalameedha.

Madda suuraa, FBC

Haaluma kanaanis caasaalee dinagdeefi faayinaansii biyyoota Afriikaa kan hawwatan taasisuun tooftaa dameen dhunfaa bal'inaan invastimantii keessatti akka hirmaatan kan gargaaruudha.

Haaluma kanaanis carraawwan invastimantii biyyoota keessatti argamu ballinaan beeksiisa.

Kora kanarra MM Abiy haasawa taasisaniin, biyyoonni garee 20 (G-20) Itoophiyaa keessa invastimantiin akka hirmaatan waamicha dabarsaniiru.

Walumaa galattis gareen biyyoota 20 kunis biyyoota Afriikaa yaada geeddarumsaa ni gaggeessu jedhamaniifi biyyoota deeggartoota addunyaa biroo kan hammateedha.

Hanga ammaattis Itoophiyaa, Ruwaandaa, Masrii, Gaanaa, Seeneegaal, fi Morokkoo dabalatee biyyoonni Afriikaa 11 kaka'umsa kanaan hammatamaniiru.