Qaawwa rasaasaa gara aartiitti nama jijjire
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Artistiin Libaanus Jaadii jedhamu aartiidhaan waraana waliinii Beeruut akka malee miidhe gara miidhaginaatti jijjiraa jira

Artistiin Libaanus Jaadii jedhamu aartiidhaan waraana waliinii Beeruut akka malee miidhe gara miidhaginaatti jijjiraa jira.

Qaawwa rasaasni fi misaa'elli gamoowwan Beerut irratti uume fayyadamuun hojii aartiidhaan sammuu jiraattota magaalichaa haaromsaa jira.

Waraana Siiriyaa: Eenyutu eenyuun waraanaa jira?

Buufanni xayyaaraa Sooriyaa haleelame

Hoggantoonni biyyootaa baqattoota osoo ta'anii maal fakkaatu?