Oromoota Ormaa,Taanaa Rivar Keeniyaa biratti intala reefu dhalatte kaadhimu

Oromoon Keeniyaa daa'imti gaafa dhalattu heerumaaf kaadhimuu aadaa yeroo dheeraaf qabatee jirudha. Daa'imni gaafa guyyaa dhaloota ishii kaadhimamte kun yeroo umuriin heerumaaf ga'u kaadhimaashee qofatti heerumuu dandeessi.

Viidiyoo: Yaadataa Birhaanuu fi Asilii Galgaloo