B. Jeneraal Asaaminew Tsige: Naannoo Amaaraa qaamni tasgabbii dhowwu jira

Janaraal Asaaminew Stige

Hoogganaan biiroo nageenyaa fi tikaa nannoo Amaaraa Janaraal Asaaminew Tsigee gaaffii eenyummaa uummata Qimaantiifi haleellaa qaamolee nageenyaa naannichaan irratti raawwatamaa jira jedhamurratti BBC tajaajila Afaan Amaaraatti dubbataniiru.

Haasaa isaniin uummata Qimaanti irra qofaatti haala qabatamaan miidhaan siyaasaa, dinagdee fi hawwaasumaa gahu hin jiru jedhan.

''Haa tahu malee humnootni uummata Qimaanti bakka buuna jedhan qaamota garaagaraa waliin tahuun nannichi akka hin tasgabboofne gochuuf yaalaa jiru.''

Riifarandamii uummata Qimaanti

''Sababni ittifamneef bu'uura hin qabu''

Waldhabdee guyyoota darban tureen lubbuun namootaa darbuus aangawaan kun himaniiru.

walitti bu'iinsa kanaan namoota lubbuun darban keessaa harki caalaan Amaaraa jedhan.

''Meeshaaleen sadarkaa qonnaan bulaatti qabatamuu hin dandeenye illee qabamaniiru.''

Naannoo kana tasgabbii qaamni dhowwu jira

Naannoo Amaaraa tasgabbii dhowwuu qaamoleen barbaadan jiru kan jedhan Janaraal Asaaminaw qaamolee kan maqaan dhahuuf amma yeroo isaa miti jedhan.

''Tasgabbii dhabuu naannoo kanaaf naannolee ollaa irraa ykn biyyoota ollaa irraa qaamoleen fedha qaban jiru.''

Dhimma Qimaanti faayidaa dhuunfaa isaanii ittiin mikeefachuu barbaadu.

Daseetti ajjeefamuun daa'ima ganna 7 jeequmsa uume

'Waa'een alaabaa maree uummataa barbaada'

''Isaanis of beeku nuyis beekna. Kanaaf isiniyyuu bira gahuu dandeessu ifatti waan hojjetamaa jiru waan taheef.''

Odeeffannoo keenya akkuma qindeesinee xumurreen ifa baafnas jedha.

''Eenyu akka tahan ibsuu qofa osoo hin taane irrattis ni qabsoofna.''

Sabni Qimaant gandoota 69tti qindeessuun akka godina addaatti akka of ijaaran murteen kennamuus Janaraal Asaamineew dubbataniiru.

''Haata'u malee humnootni kunneen akka bifa Kanaan ijaaraman hin barbaadan, isaan giddu gala jeequmsa fi dahoo godhatanii itti fayyadamuuf hojjetu.''

Miidiyaaleen ollaa ammoo waan Kanaan dura tahe akka waan har'a raawwate fakkeesanii dhiyeessu. Kan du'e kan biraa tahe akka qimaanti du'etti dhiyeessu.

Naannoo magaala Matammaatti uummata Qimaantii fi saba Tigireerratti miidhaa gahe ilaalchisee gidduu kana rakkoo tureen miidhaan dhaqabe jiraachuus himanii jiru.

''Dhaabbileen mootummaafi dhuunfaas gubataniiru. Yeroo sabootni lamaan walitti bu'anii sodaadhaan baqatan saamicha gaggeessuuf itti fayyadamuuf jecha kana raawatu.''

Uummani naannoo koo gadhiisii naaf bahi jedhee miidhaa raawwate hin jiru.

''Qaamni hidhate Amaara keessa jiru nu rukuteera'' kan jedhamu garuu sobaa jedhan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata