Awwaalli namoonni 200 ol itti awwaalaman daangaa Oromiyaafi Somaaleetti argame

Obbo Abdii Mohaammad

Madda suuraa, BBC Somali

Awwaalli namoonni 200 ol bakka tokkotti jumlaan keessatti awwaalaman naannoo daangaa Oromiyaafi Somaalee gidduutti argamuu isaa poolisiin himeera.

Kun kan himame kaleessa wayita pireezidantiin duraanii naannoo Somaalee Obbo Abdii Mohaammad Umar mana murtiitti dhiyaatanitti ture.

Akka poolisiin jedhutti awwaalli jumlaa kun kan argame, Obbo Abdii Mohaammad dabalatee shakkamtoota afur isaan waliin himataman irratti qorannoo gaggeeffameeni jechuun mana murtiif himeera.

Akka gabaasa FBC'tti abukaatonni shakkamtoota kun himata addaa waan ta'eef addatti dhihaachuu qaba jechuun mormanii jiru.

Poolisiin garuu ajjechaa namoota kanneeni osoo Obbo Abdii qorataa jiruu akka argate eeruun himata isaanii irratti dabalamee akka ilaalamu mana murtii gaafateera.

Eenyummaa namoota awwaala kana keessatti awwaalamanii adda baasuufi, gochi kun raawwachuu isaa ragaa walitti qabachuufis poolisiin Obbo Abdii irratti yeroo qorannaa dabalataa gaafatee jira.

Manni murtiis yeroo qorannoo dabalataa guyyoota 14 poolisiif hayyamee jira.

Bakki awwaalli kun itti argame addatti hin himamne.

Obbo Abdiin Hagayya darbe ture poolisii Federaalaatiin kan to'annoo jala olfaman.

Yakkawwan ittiin himataman keessaa sabama mirgoota namoomaa, walitti bu'iinsa sabaa, fi amantii jidduutti walitti bu'iinssi akka umamuu taasisuu ta'u abbaan alangaa fedeeraalaa beeksiiseera.