Daandii Xiyyaaraa Itoophiyaa waggaa 41 booda Moqaadiishootti

Keekii alaabaa Itoophiyaa fi Somaaliyaan faayame
Goodayyaa suuraa Keekii alaabaa Itoophiyaa fi Somaaliyaan faayame

Daandiin Xiyyaaraa Itoophiyaa waggoota 41f adda citee kan ture balaliinsa gara magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqadiishootti taasisu har'a eegalee jira.

Xiyyaarrii Booyiing 737 paayilatii dubartiin balali'e kun, imaltoota 50 fe'atee Finfinnee irraa ka'ee Moqadiishuu buufataa xiyyaa Aden Aaddee qubachuuf sa'aatii lamaa gadi itti fudhate.

Iimbasii Somaaliyaa Finfinnee jirutti qondaalaa olaanaa dippiloomasii kan ta'an Obbo Abdullaahi Mohaammad Waarfaa, balaliinsa jalqabaa kanaan Finfinneerraa gara Moqaadishoo balali'anii jiru.

Balala'iinsi kun eegaluun uummata biyyoota lamaaniifu barbaachisummaa guddaa akka qabus Obbo Abdullaahi BBC'tti himaniiru.

"Balala'iinsi kun hojii daldalaa biyyoota lamaaniif gaariidha. Yeroo dhiyootti balala'iinsi xiyyaaraa meeshaa fe'u ykn kaargoo ni eegala. Kuni daldaltoota Somaaliyaaf milkaa'ina guddaadha" jedhan.

Balala'iinsi kun eegalamuu sababeeffachuunis buufata xiyyaaraa Booleetti osoo hin ka'iin, balala'iinsa gidduuttifi Moqadishoo erga qubate booda sirni kabjaa tureera.

Image copyright OMAR FARUK OSMAN
Goodayyaa suuraa Osoo qilleensarra jiranii sirna Keekii muruu raawwatame
Image copyright Omar Faruk Osman
Goodayyaa suuraa Tuuti gaazexeessitoota imala kanarra turan sirnichi wayita hordofan
Image copyright Omar Faruk Osman
Goodayyaa suuraa Iimbasii Somaaliyaa Finfinnee jirutti qondaalaa olaanaa dipiloomasii kan ta'an Obbo Abdullaahi Mohaammad
Goodayyaa suuraa Xiyyaarri Itoophiyaa kun buufata xiyyaaraa Aden Aaddee erga qubatee booda
Image copyright Omar Faruk Osman
Goodayyaa suuraa Sirna kabajaa magaalaa Moqaadiishoo keessa ture irratti sirbaa aadaa Somaalee wayita agarsiisan

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata