Ameerikaan wiixine seeraa godaantota seeraan alaa dawoo dhowwatu baasufi

Waraana Ameerkaa daangaa Meeksikoorratti. Image copyright AFP/Getty
Goodayyaa suuraa Pirezidaanti Tiraampi godaantota gara Ameerkaa seenan ittisuuf daangaa Meeksioorratti waraana ergan

Akka seera haaraatti, godaantonni seeraan alaa daangaa karaa kibbaatiin Ameerikaa seenan dawoo argatanii jiraachuuf mirga hin qaban jedha bulchiinsi Tiraamp.

Namni seera kaayame cabsee gara Ameerikaa seene hundinuu mirga seeraan dawoo argatee jiraachuu akka hin qabaannedha Biiroon Haqaa fi kan Nageenyaa Biyyattii kan beeksisan.

Akka Abbaa Alangaa Walii Galaatti kan tajaajilaa jiran Matthew Whitaker fi Qondaalli Dhimma Nageenya Biyya keessaa Kirstjen Nielsen ibsa waliin kennaniin, ''Qaama gara Ameerikaa seenu kamuu yoo nageenya fi dantaa lammiilee biyyattiif sodaachisaadha jedhee itti amane pirezidaantiin akka isaan gara Ameerikaa hin seenne dhorkuu danda'a'' jedhan

Filannoo walakkeessaa bara turtii pirezidaantummaa Doonaald Tiraamp tibbana geggeeffamerratti dhimmi godaansaa ijoo dubbii ture.

Godaantonni giddu galeessa Ameerikaarraa Meeksikoo qaxxaamuruun gara biyyasaanii seenan miidhuudhaan kan beekaman Pirezidaanti Tiraamp, godaansa kanaan 'weerara' jedhanii labsan.

Image copyright AFP/Getty
Goodayyaa suuraa Godaantota Meeksikoo

Pirezidaantiin wiixinee kana akka seera ta'ee ba'uuf yoo mallatteesse kanneen seeraan ala Ameerikaa seenanii jiran mirga seera qabeessa ta'anii jiraachuu hin argatan.

Pirezidaanti Doonaald Tiraamp yeroo gabaabaa keessatti wiixinee seeraa kana mallatteessuun mirkaneessuuf jiru.

Akka seera Ameerikaatti namni miidhaa biyyasaa keessatti isarra ga'e baqatee Ameerikaa seene mirga dawoo argachuu qaba.

Namoonni dawoo gaafatan miidhaa hamaan jireenyasaaniif sodaachisaa ta'e yoo irra ga'e, akka seera idil-addunyaatti baqattoota jedhamanii waamamu.

Kanaafuu hanga yoonaatti namoonni Ameerikaa seenan walumaa galatti sababni isaan dhiyeeffatan miidhaa baqatanii akka dhufaniidha waan ta'eef mootummaan Ameerikaa isaan dhaggeeffachuuf dirqameera.

Boodana garuu Ameerikaan godaansa haala kanaan geggeeffamuun seeraan ala jetteetti.

Kanaanis qeeqi garee mirga namaaf quuqamanirraa irratti ka'aatti jira.

Pirezidaanti Tiraamp adda durummaan dhimma kanarratti nama qeeqamaniidha.

Odeessa kana irratti dabalata