Hogganaan duraanii itti-aanaa tajaajila tikaa Obbo Yaared Zarihuun to’ataman

Yareed Zarihun Image copyright Berhanu Tsegaye/twitter

Hogganaan Itti-aanaa duraanii Tajaajilaa Odeeffannoo fi Tikaa Biyyaalessaa Itoophiyaa fi komishinarri Komishinii Poolisii Federaalaa Obbo Yaared Zarihun to'annoo jala oolan.

Abbaan Alangaa Waligalaa Federaalaa Obbo Birhaanuu Tsaggaayee kana fuula tiwitara isaanii irratti barreessaniru.

Miidiyaaleen biyya keessaa akka gabaasanitti Obbo Yaared Zarihuun guyyaa kaleessaa, magaalaa Dukamitti to'ataman.

Obbo Yaared Zarihuun erga Ministirri Muummee Abiy Ahimad aangootti dhufani as Komishinara komishinii poolisii federaalaa ta'un muudamani ture.

Haa ta'u malee, dhimma fayyaatiin hojjeechuu akka hin dandeenye ibsuu hojii gadi dhiisanii ture.

Bakka isaaniis, Ministira Di'eetaa Minsiteera Nagaa ta'uun dhiheenya kan muudaman Obbo Zayinuu Jamaalin bakka buufamanuun isaanii ni yaadatama.

Guyyaa kaleessaa immoo Faanaan akka gabaasetti namoonni Komishiniara duraanii komishinii poolisii federaalaa Obbo Yaared Zarihuunin miliqsuuf yaalan mana murtiitit dhihaatani ture.

Namoonni isa miliqsauuf yaalaniiru jedhaman Aabbaa Lubbuu isaa Abbaa Haayilamaariyaam H/Mikaa'eliifi shoofeera isaanii Ashannaafi Taaddala jedhamanidha.

Poolisiiniins shakkamaa kana to'annoo jala oolchuuf guyyaan 10 eeyyamameefi ture.

Ibsa Abbaan Alangee Waligalaa Federaalaa Obbo Birhaanu Tsaggaayee Wixata kenneen hoggantoonni olaanoo sarbama mirga namoomaafi malaammaltummaan shakkaman 60 ol to'annoo jala ooluu isaanii himanii turan.

Gaafa Kibxataas Daarektarri olaanaa Korporeeshinii Sibilaafi Injinaringii (MetEC) Meejar Janaraal Kinfe Daanyaw to'annoo jala ooluun isaanii ni yaadatama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata