Abbaa Alangaa Sawudii: Ajjechaan Jamaal Kashogjii ajaja Ilma Mootichaatiin miti

Jamaal Kashogjii Image copyright Reuters

Abbaan alangaa uummataa Sa'uudii Arabiyaa ajjeechaan Jamaal Kashogjii qondaala ol-aanaa basaasaa tokkoon raawwatame malee ajaja ilma mootichaa Mohaammed biin Salmaaniin akka hin taane bira ga'eera jedha.

Barreessaan mootummaa Sa'uudii qeequun beekamu kun gaafa Onkoloolessa 2, wal'aansoo jabduu ejentoota Qoontsilaa Sa'uudii Arabiyaa Tarkii keessa jiruun summii nama ajjeesu lilmoodhaan waraanamuu dubbi himaan tokko ripoorterootaatti himeera.

Isaan boodas qaamni Kashogjii mummuramuudhaan gamoo sana keessaa baafameera, jedhe.

Abbaan alangaa namoota 11 yakka ajjeechaa kanaan himatee shanan isaanii irratti adabbii du'aa gaafachaa jira.

Wayita qorannoon namoota biroo shakkaman 10 irratti gaggeeffamaa jiru kanatti dhimmi kun mana murtiitti ol darbeera.

Itti-aanaan Abbaa Uummataa Shalaan bin Rajiih Shalaan ibsa gaazexaa tokkoof kennaniin warreen himanni irratti baname kana adda baasanii hin himne.

Qorannoon "kan agarsiisu namni akka Kashogjiin ajjeefamu ajaje, nama garee akka gaazexeessaan kun biyyatti deebi'u jaarsummaadhaaf ergame hogganudha."

"Ilmi mootichaa wa'ee kanaa kan beekan hin qaban ture" jedha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata