Fiigicha Guddicha Itoophiyaa: Qorannoon qoricha nama jajjabeessuu ni adeemsifama

Atileetota biyyoota adda addaa irraa Fiigicha Guddicha baranaa irratti hirmaatan
Goodayyaa suuraa Atileetota biyyoota adda addaa irraa Fiigicha Guddicha baranaa irratti hirmaatan

Dorgommiin Fiigicha Guddicha Itoophiyaa kan bara 2018 Dilbata gaggeeffamu irratti atileetota dorgomicha injifatan irratti qorannoon qoricha nama jajjabeessu akka adeemsifamu qopheesitootni dorgomichaa himaniiru.

Fiigicha kana irratti hirmaattonni 44,000 irratti ni hirmaatu jedhamee eegama. Atileetootni biyyoota biraarraa dhufan 400 akka hirmaatanifi kanneen keessaa 5 Ertiraa irraa akka ta'e beekameera.

Kana malees atileetiin Eertiraa dorgommii fageenya meetira 10,000 fi walakkaa maaraatoonin beekkamu Zarasannaay Taaddese dorgomicharatti hirmaachuf magaala Finfinnee seene jira.

Itoophiyaa dhufuu kootti baay'een gammada. Qopheessitoota dorgommii kanaas baay'een galateefadha," jechuun atileet Zarasannaay Taaddasa himeera.

Atileetiin Yugaandaa olompika Landan bara 2012 irratti biyyasaaf medaaliyaa warqee kan argate Isteevan Kiprootich atileetota bebbeekamoo dorgomicharatti hirmaatan keessaa isa biraati.

Atileetootni Keeniyaa, Yugaandaa fi Botiswaanaas hirmaattoota dorgomichaa akka ta'an himameera.

Dorgomiin baranaa Dirree Masqala aosoo hintaane jalqabiifi fi xumurri isaa kiiloo jaha eegaleeti taasifama.

Walitti qabaan boordii fiigicha guddicha Itoophiyaa atileet Haayilee Gabra-Sillaasee dorgomichi bifa naga qabeessaan akka adeemsifamuf hirmaatotaaf waamicha dhiyeesera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata