Warra lubbuu ofii balaaf saaxilee damma muruu

Warra lubbuu ofii balaaf saaxilee damma muruu

Jiraattota mandara Neeppaal damma soroobuu aadeffatan kanaan wal baraa.