Ajjeechaa Kaaashoogjii: CIA'n ilma mootichaatti quba hin qabne jedhan Traamp

Gaazexessaa Jamaal Kaashoogjii Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Onkololessas lama ajjaeefame

Jamaala Kaashoogjii akka ajjeefamu ilmi mootiii Saawdii Mohaammad Biin Salmaan ajaja dabarsaniiru jedhee CIA'n hin murteesinee jedhan Preezident Traamp.

Kaashoogjiin Onkololeessa 2 qoonstilaa Saawdii Istaanbulitti argamutti ajjeefaman.

Qondaaltotni, miidiyaalee Ameerikaatti yoo himan gochi akka kanaa ilma mootichaan raggaasifaman malee hin raawwataman jedhu. Saawduun gama isheen akka jedhamu kana mitii jetti.

''Kanatti hin goolabne'' jedhan Preezident Traamp waayee gamaagamaa CIA gaafatamanii deebii yoo kennan.

Tiraamp ajjechaa Jamaal Kashoogjii keessaa ilmi mootii Sa'udii harka qabaachuu gaafataman

'Jamaal Kaashogjiin battaluma ol seeneen hudhamee ajjeefame'

Traamp kaleessa kana kan jedhan wayita ilmi mootichaa daawwannaa isaanii gidduugaleessa bahaa ajjeefamuu Kaashoogjii booda isa jalqabaa ta'e UAE'tti eegalaniidha.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Hariiroo Saawdii waliin qaban akka cimsan Traamp dubbatan

Mohaammad Biin Salmaan dhima ji'a kanaatti marii biyyoota G-20 magaalaa giddoo Argantiinaa Boones ayireesitti taa'amurratti qooda ni fudhatu edhamee eegama. Marii knarratti biyyootni akka US, Tarkiifi biyyoota Awroopaa ni hirmaatu.

Oduudhuam kana wajjin walqabateen Fraans lammiilee Saawdii 18 irratti qoqqobbii keesseetti. Namoonni kun qoqqobbii biyyoonni akka US, UK fi Garmaniin ajjeechaa Kaashoogjii waliin namoota hidhata qabu jedhenii qooqqobaniidha.

Yunaayitid Isteet ragaa 'ajjeefamuu Kaashogi' gaafatte

Dubbii himaan ministeera haajaa alaa akka jedhanitti namoota qoqqobbiin irra kaahame keessa maqaan ilma moootichaa hin jiru.

''Gabaasicha harkaa qaba, jala muranii akkas hin jenne, namni ajjeechaa kana duuba ilmi mootichaa jra jedhee murteessu danda'u waan jiru hin se'u'' jedhan Traamp.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata