Joon Maagufulii: Taanzaaniyaan gargaarsa 'Biyyoota Lixaa irraa kan Chaayinaa caalsifatti'

Joon Maagufulii Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Pirezidantii Taanzaaniyaa Joon Maagufulii

Pirezidantiin Taanzaaniyaa Joon Maagufulii gargaarsa Biyyoota Lixaa irraa kan Chaayinaa akka caalsifatan himan.

Obbo Maagufuliin imaammata isaan hordofanin walqabatee dhibbaa biyyoota Lixaa jala seenaniiru.

Sadaasa bultii 15, Denmaark akka jetteetti sababa nami siyaasaa kuni ''yaada fudhatama hinqabne kennanin'' dolaara miiliyoona 9.8 irraa kutuu ishee beeksisteetti.

Chaayinaan biyya invastimantii hedduu Afrikaa keessaa qabdudha.

Waggoota sadii dhufanittillee dolaara biiliyoona 60 gama liqiifi gargaarsaan gara caalu bu'uuraalee misoomaa irratti hojjechuuf waadaa seenteetti.

''Waa'ee gargaarsa isaanii wanti si gammachiisu dirqama sirratti kaa'an hin qabani. Yoo siif kennu murteessan, fuudhaniituma siif kennu,'' jedhu Obbo Maagufuliin.

Kana kan dubbatan mana kitaaba gargaarsa Chaayinaatin Yunivarsiitii guddaa magaalaa Daar es Salaamitti ijaarame yeroo banametti.

Yeroo ammaa Gamtaan Awuroppaa (EU) michuuwwan gargaarsaa Taanzaaniyaa dura-aantummaan eeramanidha. Waggaattis hanga dolaara miiliyoona 88 ni kenna.

Haa ta'u malee, Gamtaan kuni imaammata Taanzaaniyaa irratti qabate namoota saala walfakkaataa walfuudhaniifi dhiibbaa dhaabbilee hawaasaa irra ka'anin keessa deebi'e ilaalaa akka jiru dhihoo beeksiseera.

Dhirri dhiira fuudhun Taanzaaniyaatti dhorkaadha.

Sababa barattoota ulfaa'an barumsarraa ari'aa jiraniifillee, Baankiin Addunyaa liqii dolaara miiliyoona 300 pirojektii barnootaaf qabame gad-lakkisuu dhabeera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata