Magaalota Wallagga Bahaafi Horroo Guduruutti hiriirri ajjeechaa lammilee mormuun kalleessa gaggeffame

Hiriira magaalaa Naqamtee ajjeechaa lamilee mormuun bahame

Jiraattonni magaalota Godina Wallaga Bahaafi Horroo Guduruu Wallaggaa hiriira ba'uun ajjeechaa uummata lammiileerra gahaa jiru akka dhaabatu gaafachaa oolan.

Ajjechaan raawwatamaa jiruun uummanni nagaa dhabeera kan jedhan jiraattonni magalaaa gara garaatti bahan kunneen qaama hawwaasaa hunda kan hammate yommuu ta'u hojjetoota mootummaallee waajira cufanii hiriira kana akka ba'an jiraatan magaalaa Naqamtee dubbateera.

Hiriira ajjeechaa miseensoota poolisiifi uummata nagaa irratti qaqqabee balaalefachuun bahame irratti miseensoota poolisii Oromiyaa dabalatee jiraatoonni magaaloota akka Naqamteefi Shaambuu hirmaataniiru.

Jiraataan magaala Naqamtee BBC'n haasofsiise wayita ajjeechaan raawwatamutti mootummaan gahee isaa hin bahanne, uummannis nagaa dhabeera jechuun jiraatoonni hiriira bahu isaanii himeera.

Jiraataan magaalaa Naqamtee inni biraan immoo "Olaantummaan seeraa kabajamaa hin jiru, uummanni ajjeefamaafi buqqa'aa jira kanaaf hiriira baannera," jechuun hime.

Miseensi poolisii magaala Shaambutii yaada isaanii BBC'f kennan mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e mootummaan federaalaa, rakkoo nageenyaafi ajjeechaa tibbanna raawwatamaa ture callisanii ilaalaa turan jedhan.

Magaalota kunneen keessatti guyyaa har'aa sochiin daldalaa kan hin jirreefi dhaabbileen daldalaas cufamanii akka jiran jiraatootni dubbatu.

Rakkoo nageenyaa naannoo daangaatti uummameen miseensotni poolisii Oromiyaa digdamatti siiqan ajjeefamuu isaanii, hogganaan dhimmoota komunikeeshinii komishinii poolisii Oromiyaa Komishinar Soorii Dinqaa BBC'ti himuun isaanii ni yaadatama.