Poolisoota kora bittinneessaa Oromiyaa kan waraanaa jiru eenyu?
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Mata dureewwan walitti dhiyaatan