Hoggantuun Huawei Meng Wanzhou Kaanaadaatti to'annoo jala oolte

Meng Wanzhou, bara 2014 Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Meng Wanzhou imala xiyyaaraa ishee utuu geeddaruutti utuu jirtu Vankuuvar keessatti to'annoo jala oltee.

Intalli nama warshaa bilbilaa Chaayinaa 'HUWAEI' hundeessee Kaanaadaatti to'annoo jala oltee, yakka rawwatameef itti gaafatamuuf Ameerikaatti dabarsamtee kennamuuf jirti.

Hoggantuu damee Faayinaansii 'HUWAEI' kan taate Meng Wanzhou, Mudde 1 Vankoovar keessatti to'annoo jala oltee.

Maaliif akka to'atamte odeefannoon quubsa hin laatamne, Ameerikaan garuu qoqqobbii Iraan irra jiru cabsaniiru jechuun 'Huawei' qorachaa turteetti.

Imbaasiin Chaayinaa Kaanaadaatti argamu gochaa kana mormuun, akka isheen gadi lakkifamtu gaafateera.

'Huewei' himmannaa itti dhiyaate kanaratti odeefannoo xiqqoo qofa akka qabuufi "Aadde Meng yakkaa tokkollee hojjechuu ishee akka quba hin qabne" ibseera.

Ministeerii Haqaa Kaanaadaa "Ameerikaan akka barbaadamaa jirtuufi mirga wabii gaafachuuf Jimaatatti beellamni kennameeraaf" jedha.

Meng Wanzhou imala xiyyaaraa ishee utuu geeddaruutti jirtuu akka to'annoo jala olte 'Huawei'n kan dubbate.

Kaanaadaan lammii Chaayinaa kan to'annoo jala olchite fedhii Ameerikaatiin malee "seeraa Ameerikaa ykn Kaanaadaa waan cabsite miti" jechuun Imbaasiin Chaayinaa, Kaanaadaatti argamu ibsa laateera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata