Senegaal Goda-hambaa qarooma gurraachotaa bante

Hojii aartii goda-hambicha keessa jiru Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Yaadni Goda-hambaa kana ijaaruu kan dhiyaate waggaa 50 dura

Pireezidantiin Senegaal Maakiiy Saal Goda-hambaa qaroomina gurraachotaa magaala guddoo biyyattii Daakaaritti ijaarame eebbisiisanii bananiiru.

Agarsiisota jalqaba dhiyaatan keessa hojiileen aartii aartiistota Maalii fi Burkinaafaasoo Afrikaa keessaa, Kuubaa fi Heeytii ammoo Afrikaan alaa ni dhiyaata jedhameera.

Waggoota dheeraaf lafarra harkifamaa erga turee boodadha ijaarsi goda-hambaa kanaa deeggarsa mootummaa Chaayinan kan xumuramee eebbaaf gahe.

Firaans hojiilee aartii wayita kolonii biyyoota Afrikaa keessaa hatte akka deebiiftus Senegaaliifi biyyoonni Afrikaa biroon wamicha dhiyeessaniiru.

Goodayyaa suuraa Maakiiy Saal Goda-hambaa qaroomina gurraachaa yoo eebbisan

Yaadni goda-hambaa kana ijaaruu kan dhiyaate waggaa 50 dura pireezidantii Senegaal duraanii, waloo jabaadhas jedhaman Li'oopold Sedar Seengaariin ture.

Seengaar barreesaa Eme Sezeer waliin bu'uura Falaasama 'N├ęgritude' jedhuufi gocha aadaa Firaans biyyoota Afrikaafi Kariibiyaan irratti fe'uuf godhamu mormuu kaa'aniidha.

Image copyright Museum of Black Civilisations

Daayireekatarrii goda-hambaa kanaa bakki kun bakka kalaqa aartiin eenyummaa aardichaa agarsiisan itti yaalamu ta'a jedhan.

Torbanoota dhufan keessattis uummataaf banaa ta'a jedhamee abdatama.

Image copyright Museum of Black Civilisations
Goodayyaa suuraa Hajii aartii lammii Kuubaa

Gaazexessaan aartii lammii Senegaal BBC'f hojjetu Amaaduu Mustaafaa ''goda-hambaan kun nuuf tarkaanfii tokko fuuladuratti'' jedha.

Afrikaanonni amma dhufanii seenaa isaanii daawwachuu danda'uus jedha.

Image copyright Museum of Black Civilisations

Dizaayiniin gamoo goda-hambaa kanaa ijaarsa mana aadaa naannoo Kibba biyyattiitti beekamuun fakkeefameera. Magaala Dakaariif miidhagina dabaleera.

Image copyright Elimane Fall
Image copyright AFP

Preezidantiin Firaans Imaanu'eel Maakroon hambaaleen Afrikaa hayyama malee fudhataman biyya irraa dhufaniitti akka deebi'an yaada dhiyeessaniiru.

Ministirri Aadaa Senegaaliis ''wanti Senegaal hundi Firaans jira'' jechuun ibsa kana gammachuun simatan.

Image copyright Museum of Black Civilisations
Image copyright Museum of Black Civilisations

Biyyoota Afrikaa kolonii Firaans jala turan keessaa hojiileen aartii Chaad hedduun Firaansitti argamu.

Image copyright Museum of Black Civilisations

Hoogganaan Goda-hambaa kanaa Senegaaliin ''wiirtuu kalaqaa fi aadaa gurraachotaa goona'' jedhaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata