Waraana Yaman: Waliigalteen waraana dhaabuu buufata Hudaaydaa cabe

Garee finciltoota Hawutii daandii eegaa jiran. Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Garee finciltoota Hawutii fi Mootummaa waliigalticha cabsuun walii isaanii himatan

Walii galteen waraana dhaabuu Yaman daqiiqota muraasa keessatti deebi'ee cabuun waraanni jalqabe jedhan qondaaltotni mootummaa Yaman deggaran.

Gareen waraana gaggeessaa ture naannoo buufata daangaa Hudaaydaatti waraanni akka dhaabbatuuf Kamisa darbe waliigalanii ture.

Haa tahu malee akka odeeffannoowwan bahan agarsiisanitti deeggartoota mootummaa fi garee warra Haawutii gidduutti magaala Hudaaydaa keessatti dhukaasni cimaan gaggeeffamaa tureera.

Magaalli Hudaaydaa hulaa murteessaa deeggarsi namoota waraanaan miidhamaniif ittiin galudha.

Qondaalli mootummaa deeggaru tokko akka AFPtti himetti kaleessa galgalas waraanni itti fufee gaggeefamaa buleera.

Gareen lamaan jaarsummaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniin gaafa Kamisaa waraana dhaabuuf waliigalanii ture.

Walii galteen kunis waraana waggoota afuriif Yaman keessa ture ni xumura jedhamee abdatamus osoo hin turiin deebi'ee itti fufeera.

Uuumatni Yaman miiliyoona 22.2 tahan deeggarsa namoomaa kan barbaadan yoo tahu, isaan keessaa miiliyoona 17.8 kan tahan waan har'a argatan nyaatanii dhuganii buluu malee boru maaliin akka jiraataniifi eessaan akka dhufuuf waan beekan hin qaban.

Magaalli Hudaaydaa magaalaa guddoo Yaman Sana'aa irraa gara lixaatti Km140 fagaattee kan argamti.

Bara 2014 garee finciltootaan hin qabamiin dura magaalaa gidduugala daldalaa fi diinagdee Yaman 4ffaa turte.

Erga ji'a Waxabajjiin as rukuttaa qilleensarraa qindaa'aa Sa'uudii Arabiyaan durfamuu fi garee deeggartoota mootummaaf deeggarsa taasifamuun magaalittiin rukuttaa qilleensarraa jala jirti.

Buufatni Hudaaydaa lammiilee Yamaniif baayee murteessaa yoo taatu nyaata, boba'aa fi qoricha hulaatti biyya alaa irraa gara biyyaatti galchatanidha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata