Mormiin daabboo fi boba'aa Sudaanitti lubbuu galaafate

Magaalaa Atbaaraa keessatti gommaa karaa irratti gubataa jiru

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Mormiin kun magaalaa Atbaaraa keessatti eegale

Mormitoonni poolisii hidhate waliin walitti bu'anii Baha Sudaan keessatti lubbuun nama saddeetii darbeera jedhu aanga'oonni.

Namoonni jaha hiriira balaaleffannaa mootummaa irratti magaalaa baha kutaa biyyaa al-Qadriif keessatti ajjeefaman.

Battaluma sanattis labsiin hatattamaa labsamee namoonni halkan akka hin sochoone dhorkameera.

Kan hafan lamaan ammoo magaalaa kaaba biyyattii Atbaaraa kan kutaa biyyaa Naayil keessatti ajjeefaman.

Hokkarri gatiin daabboo fi boba'aa dabaluun wal qabatee eegale amma gara magaalaa guddittii biyyattii Kaartuumitti babal'atee jira.

Roobii darbe magaalota biyyattii Atbaaraa, Ed-damar fi Barbar keessaatti eegale.

Poolisiin Sudaan gaaza imimmaanessitu firfirsuun namoota dhaadannoo mootummaa balaaleffatu dhageessisan bittimseera.

Boodas gara hokkaraatti jijjiiramee namoonni hedduun rasaasaan dhayaman.

Viidiyoowwan marsaalee hawaasaa irratti gadhiifaman wayita namoonni waajjira paartii biyya bulchaa jiruu kan magaalaa Atbaaraa haleelan mul'isa

Namoonni ijaan argan ammoo bakka tokko tokkotti waraanni gidduu galaa hin turre, inumaa warra hiriira bahan tumsaa ture jedhu.

Mootummaan Sudaan gatiin daabboo fi bobaa'aa akka caalaatti hin daballe deeggarsa taasisa jedhamee eegama.

Ameerikaan qoqqoobbii waggoota dheeraaf biyyattii irra ture kaastullee diinagdeen biyyattii baatilee muraasa darban keessa daran kufaa jira.

Qaala'insi jireenyaas dhibbeentaa 70 gahee jira.