Mormii Sudaan: Poolisoonni hiriirtota bittimsan

Mormii naannoo Atbaaraatti gaafa Muddee 20

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Sudaan keessatti mormiin guyyoota shaniif itti fufeera

Mormiin ummataa dhimma hanqina daabboo fi boba'aan walqabatee guyyoota shan dura Sudaan keessatti eegale ammallee itti fufeera.

Erga mormichi Roobii darbe eegalee as namoonni 22 ajjeefamaniiru, aanga'oonni garuu lakkoofsi nama du'ee kanaa gadi jedhu.

Mormiin kun itti fufee kaleessas wayita daandiin cinaa Isteedoomii biyyattii jiru cufamu poolisiin biyyattii gaasii nama imimmaanessu fayyadamuun hiriirtota bittimseera.

Hiriira kaayyoonsaa mormii mootummaa aangoorra jiruu ta'e kana wayita poolisiin bittimsu namoonni miidhamaniiru.

Wanti uummata mufachiisee daandiitti baase waggoota darban keessa qaala'iinsi meeshaalee harka 70n dabaluu akkasumallee gatiin paawundii biyyattii gadi bu'uusaati.

Gaaffiin uummataa akka hatattamaan akka deebii argatuuf Pirezidaanti Omar al-Bashir irratti dhiibba gochuuf gareen doktaroota biyyattii hiriira bahuuf akka jiran beeksisaniiru.

Diinagdeen Sudaan maaliif rakkoo keessa gale?

Obbo Bashir shororkeessitoota deggertu jedhamuun qeequmsi Ameerkaarraa kan isaan mudachuu eegale bara 1990 moota keessa, ergasii Sudaan qoqqobbii daladalaa jala jirti.

Bara 2011 ammoo Sudaan Kibbaa qabeenya boba'aa harka 2/3 ffaa qabattee irraa citte, Haalli kunillee waraana waliinii kan lubbuu lammiilee miiliyoona 1.5 galaafateef sababa ta'eera.

Walitti bu'iinsi dhiha Daarfur keessa walitti fufiinsaan mudachaa turellee namoota miiliyoona lama qe'eesaaniirra buqqisee kuma 200 ammoo galaafate.

Qoqqoobbiin Ameerkaa bara 2017 irraa ka'ullee fooyya'iinsi gama diinagdee biyyattiin jiru yaraadha.