Suuraawwan babbareedoo addunyaa ayyaana Qillee

Hordoftoonni amantii Kiristaanaa yaadannoo guyyaa dhalootaa Yesuus Kiristoos kaabajachaa jiru.

Suuraawwan kanneenis isinii filanneerra.

Pooppi Firaansiis dhalchuu Yesuus yaadachuuf kadhannaa taasisuuf jilbeefatan Image copyright AFP/Getty Images
Goodayyaa suuraa Jalabultii ayyaana Qilleetti phaaphaasiin bataskaan Vaatikaanaa poop Firaansis namoonni ''qooduufi kennuu'' akka jabeessaniifi ''doqnummaa' ammayyummaan dhufu akka dhiisan yaadachiisan
Daa'ima Masrii magaalaa Kaayirootti tajaajila hordofaa jirtu Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Daa'ima Masrii magaalaa Kaayirootti tajaajila waldaatti kennamu hordofaa jirtu
Namoota jala bultii kabaja ayyaana Qilee waldaatti kabajaa jiran. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Guyyichi waldaa Fuyaan baha Chaayinaa naannoo Anuuhii jedhamutti kabajameera.
Baangilooritti Kiristaanooti Indiyaa waldaa Infant Jesus Church kadhata dhageessisan. Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Baangilooritti Kiristaanooti Indiyaa waldaa Infant Jesus Church kadhata dhageessisan.
Waldaa Baankoog kanatti namooti bobboca dhaloota Yesuus agarsisu harkaan tuquuf hiriira qabatan Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Waldaa Baankoog kanatti namooti bobboca dhaloota Yesuus agarsisu harkaan tuquuf hiriira qabataniiru
Democratic Republic of Congo, Kinshaasaatti dargaggoota fannoo Yesuus baachuun jamaa fuuldura dhaabachuun tajaajilan Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Democratic Republic of Congo, Kinshaasaatti dargaggoota fannoo Yesuus baachuun jamaa fuuldura dhaabachuun tajaajilan
Gurbaa godaantota kumaatamaan lakkaawwaman giddugala Ameerikaarraa gara UStti imalan, dahoo yeroo godaantotaa Tijuhaanaa Meeksikootti kabajachaa jira. Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Gurbaa godaantota kumaatamaan lakkaawwaman giddugala Ameerikaarraa gara UStti imalan, dahoo yeroo godaantotaa Tijuhaanaa Meeksikootti kabajachaa jira.
Kabajni jala bultii ayyaana Qillee istaadiyeemi Surbaayaa Indooneezyiyaatti namoota hedduun kabajameera. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Kabajni jala bultii ayyaana Qillee istaadiyeemi Surbaayaa Indooneezyiyaatti namoota hedduun kabajameera.
Ayyaana gidduuttii, cimdooliin kun magaalaa Tarkii magaalaa Istaanbulitti Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Ayyaana gidduuttii, cimdooliin kun magaalaa Tarkii magaalaa Istaanbulitti
Maatii ayyaana kabajachaa jiran Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Maatii ayyaanicha naannoo handaara galaanaa Bondii Siidniitti kabajameera.
Dubaayitti hawaasni Kiristaanaa waldaa Saantaa Maariyaatti ayyaanicha kabajan Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Dubaayitti hawaasni Kiristaanaa waldaa Saantaa Maariyaatti ayyaanicha kabajan
Firaansitti mormitooti ''qomee keelloo'' sirna kabajaa taasisaniiru. Image copyright AFP/Getty Images
Goodayyaa suuraa Firaansitti mormitooti ''qomee keelloo'' sirna kabajaa taasisaniiru.

Abbummaan suuraa akka armaan dura ibsametti dha.

Odeessa kana irratti dabalata